tisdag 5 juli 2011

Lars Ohly (hälsning; posthum)

.
Med kärlek till en kropp, till en själ, till en kärlek.

Med tillgivenhet till den och den, till det och det, 
till en oorganiserad godhet.

Med likgiltighet till ingen. 

Med ironisk avund till en ironisk evighet, 
till tinget i sig och en oförstörbar materia.

Med hat till den förkrossande allmänna dumheten, 
till staten och lagarna, familjen och kyrkan, lögnen och rädslan. 

För att skända den falska oskulden, för att skövla de vackra fasaderna, 
för att tvinga renheten att se sin smuts och förnuftet att inse sitt vanvett, 
för att vitmena grifterna, för att utplåna skrifterna. 

På ruttnande högar av akantusblad skall själarna falla 
i sanningens våld och kropparna brinna i kärlekens eld 
då den tiden kommer en gång. 

Då den tiden kommer skall vi få kraft att leva varandras liv 
och rätt att leva vårt eget.

Gunnar Ekelöf, Dedikation, 1934

Inga kommentarer: