måndag 11 juli 2011

Vem föder fåglarnaVem föder fåglarna, latmask
under den blåa himlen?
Dock! Sorglöshet föder dem till en del
och drift till en annan.
Och liljorna?
Deras bestämmelse föder dem.
Vem föder då latmasken?
Det måste förvisso vara en gud
Sträck på ryggen och armarna, latmask
Försök liggande inta en värdig hållning
Dig föder ingen annan än Gud
En utvald är du, sannerligen!

Gunnar Ekelöf, ”Vem föder fåglarna”, ur diktsamlingen Strountes, 1955

Inga kommentarer: