tisdag 2 augusti 2011

Anders Behring Breivik – paranoid schizofreni och aspergers syndrom

.
Det har skrivits mycket om Anders Behring Breivik som inte varit så väl överlagt eller genomtänkt. Många har dessutom försökt använda hans vidriga gärningar som politiskt slagträ. Jag tycker det är ovärdigt offren och jag tror att det är fel och dessutom direkt kontraproduktivt.

Breivik ville själv att det han gjorde skulle uppfattas som en politisk manifestation och han vill inte veta av någon psykiatrisk utredning.

Min uppfattning är att vi skall göra precis tvärt om, och fokusera på just hur sjuk han är. De politiska hatideologier, oklart dock riktigt vilka, som han anser sig tillhöra, kan bidra till att förstå varför den svåra sjukdomen i hans fall fick just det hemska förlopp som det fick. Däremot är det intellektuellt ohederligt att försöka skylla de främlingsfientliga och islamkritiska krafterna för massavrättningarna i Oslo och på Utøya.

Detta är komplext och innefattar en mängd faktorer, förklaringar och omständigheter som inte passar in i den gängse mediedramaturgin. Det är en bidragande orsak till att många hamnar så fel. På utrymmet som en debattartikel, en ledare eller en krönika erbjuder, ryms inte beskrivningar av så komplicerade förlopp och samband.

Därför har jag tagit ganska omfattande tid och utrymme i anspråk, för att berätta och förklara hur det sannolikt hänger ihop.

Av tyckare och fackmän har psykiatern och debattören Lars Bohman skrivit det bästa och mest insiktsfulla som jag har läst. Breivik Schizofren? på bloggen Ordinationer ger värdefulla insikter.

I riksmedia och bland kända kommentatorer har professor Sten Levander varit den ende som verkar både ha fattat och kunnat hålla huvudet kallt när det politiskt korrekta anklagelsetåget har gått. Levander är professor emeritus i just psykiatri och rättspsykiatri och har även arbetat i Norge. I Ekot den 26 juli sade han det som egentligen borde vara självklart, nämligen att en personlighetsstörning i sig kan inte förklara det här. Istället, är Levanders slutsats, lider Breivik av vanföreställningssyndrom med storhetsvansinne och överdrivna tankar om eget värde.

Om man läser Ekots sammanfattning och lyssnar på inslaget (tyvärr utan påa) får man inte bara Sten Levanders visdomar, utan även motsatsen, sig till livs.

Det är en överläkare i rättspsykiatri vid namn Eva-Marie Laurén som säger följande:

”Nej, det finns ingenting hittills av vad som är känt som tyder på att han skulle ha sviktande verklighetsförankring, att han skulle ha en störd uppfattning av sin omvärld. Och han har ju inte en psykossjukdom, utan han har en udda personlighet.” 

Hon ifrågasätts av reportern men fortsätter: 

”Man kan ju ha en speciell verklighetsuppfattning, man kan ju ha en speciell ideologi och man kan vara ganska fundamentalistisk i sitt tänkande, på ett lite udda sätt. Men för det kan man uppfatta och tolka verkligheten på ett korrekt sätt i övrigt. Och om han skulle ha en allvarlig psykiskt störning i övrigt så skulle man ha märkt det på andra sätt i hans liv tidigare.”

Förutom att det är en vetenskapligt och medicinskt ohållbar inställning är det obegripligt att en överläkare inom rättspsykiatrin på det här sättet kan gå ut och förklara att en person INTE lider av en allvarlig psykisk störning på ytliga medieuppgifter. Samtidigt är det typiskt och avslöjande för en ideologiserad och farlig gren inom rättspsykiatrin (och av psykiatrin över huvud taget). 


Att Laurén vågar uttala sig på det här sättet beror förstås på att det är ett ärende i Norge. Men det visar hennes politiserade och ovetenskapliga arbetssätt. När hon arbetar och (be)dömer människor i Sverige ger hon sannolikt inte uttryck för sina ideologiskt grundade uppfattningar i media, men lägger samma politiska bedömningar till grund för sina intyg. 

”... man kan ju ha en speciell ideologi och man kan vara ganska fundamentalistisk i sitt tänkande, på ett lite udda sätt.” (kursiverat här). 

Eva-Marie Laurén tror alltså att människor som hatar islam och kallar sig nationalister, inom ramen för sin ideologi och "lite udda" fundamentalism, skulle kunna meja ner och massmörda norska eller svenska barn och ungdomar på AUF- eller SSU-läger.

Eftersom jag har slagits för öppenhet, tolerans och fri invandring i hela mitt liv, blivit illa misshandlad av skinheads i Stockholm för mina övertygelser och blivit mordhotad av rasister i otaliga anonyma brev under mina politiskt mest aktiva år på 80- och 90-talen, behöver jag inte markera att jag tycker att Sverigedemokrater, nationalister och åsikter som Behring Breiviks är dåliga. De är på varje enskilt område ungefär så nära man kan komma motsatsen till det jag tror på. 

Men det gör ju inte att de här människorna är potentiella hänsynslösa massmördare av oskyldiga barn. 

Att försöka göra Jimmie Åkesson medskyldig och idémässigt ansvarig för Anders Behring Breiviks gärningar är mer ohederligt än att hålla de partiaktiva i Rödt eller i svenska Vänsterpartiet moraliskt och idémässigt ansvariga för Rote Armee Fraktions och Baader-Meinhof-ligans mord och terror. 

Hos Ensslin, Meinhof, Baader et al var det ju verkligen väpnad kamp i ideologins namn. Och de kidnappade och mördade symboler för den kapitalism som delar av den revolutionära marxismen manade till väpnad kamp emot (inte socialdemokratiska företrädare för överheten). 

Det finns inga Sverigedemokrater, Fremskrittspartister, Nationaldemokrater, eller vad de nu kan heta, som för någon idédebatt om att börja skjuta och mörda islamister, än mindre att börja avliva socialdemokrater eller deras ungdomsaktiva. 

När man så skyller vissa partier eller politiska krafter för Anders Behring Breiviks massmord, är det ideologiserad dumhet. 

Det är också att gå rakt i fällan och göra det han ville. Mot bättre vetande, anser jag. Han ville att vi skulle dra slutsatsen att detta var en politisk gärning med politiska syften. Han vill få oss att tro att han deltar, tillsammans med andra, i ett religiöst och ideologiskt krig. Men det finns inget sådant krig, det finns ingen sådan gemenskap, de finns bara i hans huvud. 

Min övertygelse är att Behring Breivik har en medfödd personlighetsavvikelse som kallas aspergers syndrom eller högfungerande autism. Detta är något som allmänheten ofta bara har vaga begrepp om och tyvärr tycks det nästan lika illa i psykiatrikerkåren.

Många tycker sig veta vad autism är och anser därför att de enkelt kan fastställa att en smart, välartad och verbal person inte lider av någon störning inom det sk autismspektrat. Men aspergers syndrom är mycket mer finstämt och ibland extremt svårt att urskilja, inte minst därför att dessa personer ofta är så extremt intelligenta att de lära sig att kompensera och dölja sitt funktionshinder. De lär sig vad som förväntas och lär sig till exempel att spela medmänsklighet och empati, trots att detta saknas eller är väldig eftersatt i personligheten. De lär sig att ”spela det sociala spelet”, på ett inlärt och ofta mycket trovärdigt sätt, men deras förståelse och inlevelseförmåga i andras känsloliv finns inte naturligt.

En person som aldrig tackar någon för något och aldrig frågar eller bryr sig om hur andra mår kan misstänkas ha någon form av autismspektrumstörning. Men personer med aspergers syndrom har samtidigt ofta en mycket hög intelligens och de lär sig att andra tycker att det är konstigt -- och att det blir för dem själva negativt -- när de inte tackar och inte visar ödmjukhet och aldrig bryr sig om hur andra mår. Dessa intelligenta autister lär sig då istället att agera tacksamhet, agera ödmjukhet och agera som om de brydde sig om andras mående och känslor. Därför att det gynnar deras egna syften. De anpassar sig, på ett inlärt sätt, för att inte bli illa sedda och för att även de, naturligtvis, vill ha framgång i livet.

Extra briljanta såväl som extra vidriga människor har, eller antas ha haft, just denna personlighet. Aspergare är extremt överrepresenterade bland nobelpristagare såväl som massmördare. Det hänger ihop med att på andra sidan de sociala bristerna, finns en hängivenhet och en fokusering – en självisk besatthet om man så vill – som kan vara närmast oundgänglig för att nå världsomvälvande framsteg inom forskning, musik eller litteratur. Men det är också faktorer som i andra sammanhang kan föda några av mänsklighetens värsta massmördare eller terrorister.

Många med aspergers syndrom blir aldrig diagnosticerade och Anders Behring Breivik är än så länge sannolikt en av dem.

Aspergarnas benägenhet att på ett intellektualiserat plan spela känslor och sociala förmågor som de egentligen saknar är en viktig förklaring till att psykiatrin och omgivningen missar funktionshindret. Och eftersom neuropsykiatriska funktionshinder är genetiskt betingade har ofta föräldrarna likartad personlighet och uppfattar kanske inte det som avvikande med barn som leker ensamma eller som är lillgamla och talar konstigt.

Insikten om den här personlighetsavvikelsen är dessutom ung, de första studierna gjordes på 50-talet och ännu i mitten av 80-talet var aspergers syndrom en närmast okänd företeelse. Äldre, lite trötta psykiatriker, som inte hängt med i forskningen, vet därför inte ens vad aspergers syndrom är. Precis som med adhd har det dessutom länge varit främst förmål för barn- och ungdomspsykiatrins intresse. På vuxenpsykiatrins sida är det på många håll riktigt illa.

Eftersom jag kommit att engagera mig för ett antal unga vuxna som blivit illa misshandlade och missförstådda inom psykiatrin, har jag varit tvungen att sätta mig in i de här frågorna. Eftersom jag utifrån min egen adhd-problematik dessutom haft direktaccess till några av Sveriges och världens främsta kliniker och forskare inom neuropsykiatri, har jag haft förmånen att få rådgöra med och lära mig av dem. Jag har fått gå i praktisk skola och träning hos sådana framstående specialister som annars inte ens den högspecialiserade psykiatrin har tillgång till.

Mitt syfte har varit att bli bättre än de gängse psykiatrikerna och psykologerna, för att kunna hjälpa de patienter jag tagit mig an och kunna visa psykiatrin var och hur de har bedömt fel. Framför allt har jag sökt förståelse så att jag, när jag lever i nära samlevnad med de här patienterna, kan upptäcka och förstå värdefulla fynd och indikationer på symptom och svårigheter, som läkarna och psykologerna i deras sterila möten med patienterna har missat. 

Det har hittills lyckats ganska väl. Gång på gång har det visat sig att de här patienterna har någon typ av högfungerande autism som varit odiagnosticerad. Och nästan lika ofta har de svårast sjuka haft schizofreni eller annan psykossjukdom som inte heller har upptäckts.

Vad gäller psykiatrikerkårens kunskap och förståelse för psykossjukdom och schizofreni, är den kanske bättre än vad gäller aspergers syndrom, jag vet inte. Jag vet bara att det finns mycket övrigt att önska även där. Och om företrädare för specialistpsykiatrin tror, som Eva-Marie Laurén, att svåra psykiska störningar generellt är diagnosticerade och uppmärksammade i samhället, kan jag bara konstatera att de inte har förstått hur det ligger till. 

Autism och schizofreni samvarierar starkt. Det här verkar vara en ännu större kunskapslucka inom psykiatrikerkåren, men i korthet hänger det sannolikt ihop såhär:

Aspergers syndrom och annan högfungerande autism är sådana personlighede.ter som normalt inte syns eller ens märks. Men människor med dessa personligheter har, som jag beskrivit, underliggande svårigheter med sitt sociala samspel, de missförstår och blir missförstådda. Det är människor som ofta trivs bra för sig själva men samtidigt finns ett stort behov av social gemenskap och tillhörighet. Den sociala isoleringen är en konsekvens av att de sociala sammanhangen inte fungerar, inte av att man trivs och vill leva i ensamhet.

När dessa sociala gemenskaper havererar och man blir missförstådd och illa sedd i skolan och sedan på jobbet, misslyckas med flickvänner, uppfattas som otäck och obehaglig kanske även av sin egen familj, av sina arbetskamrater eller sina egna partivänner, framkallar det hos många dels reaktionen att man isolerar sig, dels en allt starkare livspanik.

I förlängningen av de här misslyckandena klarar man inte av att hantera sin egen livssituation och vet inte vad man skall ta sig till. Den typ av schizofreni som jag har träffat på flera gånger – och som jag tror att Anders Behring Breivik lider av – verkar utlösas i och av sådana situationer.

Under långvarig och stark sådan stress och press riskerar hjärnan att kollapsa. Det börjar med ökande oro, med tankar om allt jobbigt som drabbar en hela tiden. Man vet inte vet hur man skall hitta vägen ut och eftersom man inte förstår varför allt blir fel, hittar man inte heller någon lösning, förstår inte vad som går fel. Hjärnan jobbar fortare och fortare. Paniken blir till slut så stor och total att den upptar hela hjärnan, tankarna trängs, rusar och snurrar, ångesten är enorm, och till sist går hjärnan in i något slags självförsvar; en typ av funktionsinfarkt eller en multipel felkoppling, för den orkar inte längre. Det är då psykossjukdomen bryter ut. Och det är då som hallucinationerna och vanföreställningarna kommer. 

För en del verkar det här fungera som en slags hjärnans självbevarelsedrift. Den går in i ett icke-verkligt upplevelsetillstånd därför att upplevelserna av den verkliga verkligheten är den övermäktig att hantera.

Krig och krigsliknande situationer är kända som utlösare av psykossjukdom. Den övermäktighetskänsla och panik som många då drabbas av är så genomgripande och total att även starka och psykiskt stabila människor riskerar att drabbas. Hur pass svåra händelser och erfarenheter som krävs, för att utlösa psykos eller schizofreni, beror således på hur känslig och skör personen i fråga är.

Sannolikt är personer med högfungerande autism och aspergers syndrom extra känsliga i det här avseendet och därför är det naturligt att personer med aspergers syndrom och annan autism är starkt överrepresenterade. En del har varit inne på att autismen är en förutsättning för schizofreni. Jag ser själv ett tydligt samband, men är osäker på hur absolut det är.

Drogmissbruk kan utlösa en psykos, men knappast förklara psykos som består efter att drogen gått ur kroppen. Då var drogen mer en utlösare av ett redan latent sjukdomsförlopp. Och att människor som är psykossjuka, eller på väg att insjukna, ofta tar till alkohol och andra droger för att lindra såväl ångesten som andra symptom är välkänt. 

Kunskaper och insikter om drogers inverkan och effekter på psyket är i den svenska psykiatrikerkåren, inklusive beroendevården, en ovanlig resurs. Man verkar leva i samma kollektiva vanföreställning som hela svenska folket indoktrinerats till sedan årtionden. 

Om man tror att man blir tokig av knark och det kommer in en kille på psykakuten som är uppenbart skogstokig och som knarkar, drar man slutsatsen att han är knarkare och därför är tokig. Att han har schizofreni och därför använder droger för att försöka lindra det vidriga han plågas av, har inte slagit många doktorer. 

På samma sätt är det tydligen med nationalistiska och främlingsfientliga idéer. Att någon tror sig delta i ett krig mot islam och har nödvändiga uppgifter i detta i Norge pågående väpnade krig; att han spränger en bomb och avrättar 70-talet barn och sedan, när han grips, ger uttryck för att det var en fruktansvärd men nödvändig uppgift, och att han nu vet att han kommer att bli avrättad eftersom det är så fienden hanteras i krig... det tolkar alltså en rättspsykiater och överläkare som Eva-Marie Laurén, och nästan den samlade politiserade kommentatorskåren, som en naturlig konsekvens av att killen är nationalist, antiislamist och (har försökt vara) aktiv i Fremskrittspartiet. 

Han har även skrivit ett antal inlägg på nationalistiska internetfora och har nu, i samband med dådet, spritt ett manifest om sin kamp och sina diffusa övertygelser, vilket tydligen bekräftar kommentatorernas övertygelse i saken. 

Som psykiatern Lars Bohman konstaterat i inlägget jag refererat tidigare, innefattar det här manifestet allt, från stort och övergripande till helt bisarra detaljer, som hur man lämpligen går till väga för att köpa en begagnad symaskin billigt på internet (för att sy en falsk polisuniform). Han avslöjar också en närmast total sexualneuros, där han ondgör sig över promiskuöst leverne och skriver fullständigt empatilöst, utlämnande och i det stora sammanhanget ovidkomande om hur hans mor och syster enligt hans uppfattning har fått sina liv förstörda av könssjukdomar. 

Detaljer, förvisso. Men det är just detaljer man måste leta efter i svåra fall, för att hitta de många minimala men sammantaget överväldigande tecknen på en allvarligt sjuk hjärna. Inte bara en störd personlighet i grunden, utan en psykossjukdom ovanpå det. 

Noteras kan för övrigt att Anders Behring Breiviks advokat vittnat om att att det varit viktigt för honom att få snus och cigaretter i häktet. Det är till synes konstigt att en människa som är så fanatisk i renlevnad och avsky för smuts och dekadens, brukar dessa de i absolut mening mest illaluktande och smutsiga av alla droger...

... om det inte vore så att man vet att just patienter med schizofreni och psykossjukdom är så extremt överrepresenterade bland rökare att man med nära 90%-ig säkerhet kan säga att en person med schizofreni också röker. Det beror på att nikotinet har så positiva effekter på de brister som den schizofrena (eller potentiellt schizofrena) hjärnan har, att ingen sådan patient vill avstå.

Att Breivik, vår renhetens temeplriddare, solkar ner sig med sådan smuts, är alltså ytterligare ett indicium på att han lider av just schizofreni. 

Sten Levander är inne på att han har ett vanföreställningssyndrom, vilket är en av schizofrenierna (eller ett av de schizofreniliknande tillstånden om man så vill). Om detta är den korrekta diagnosen eller om schizofreni är för handen kommer kanske aldrig att klarläggas. 

För att kunna gå från diagnos vanföreställningssyndrom med grandiosa föreställningar om eget värde och särskild uppgift här på jorden (Levander), till diagnos paranoid schizofreni, krävs i princip uppgifter från Behring Breivik själv eller iakttagelser och vittnesmål från hans närmaste omgivning. Det krävs exempelvis att han har hört röster eller haft andra hallucinationer, eller haft sk bisarra vanföreställningar, för att diagnosen vanföreställningssyndrom skall övergå till att bedömas som schizofreni. Negativa symptom som isolering, försjunkenhet, apati och känslomässig avflackning (att man förlorat förmågan att känna känslor) är också symptom som kan leda över från vanföreställningssyndrom till schizofreni.

Att Breivik periodvis betett sig märkligt och isolerat sig har många vittnat om. Och han kan ju mycket väl ha haft ett antal tempelriddare i huvudet, med vilka han diskuterat kriget och krigföringen och insatserna i regeringskvarteren och på Utøya i åratal. Det skulle i så fall fastställa diagnosen schizofreni.

Bisarra vanföreställningar är vanföreställningar om sådant som inte är fysikaliskt och logiskt möjligt i den verkliga verkligheten. Det skulle – för att hitta på ett näraliggande exempel – kunna vara en föreställning om att islamister inkarnerar sig i unga socialdemokrater och tar över deras kroppar för att på det sättet föra det heliga kriget. Sådana vanföreställningar skulle bekräfta diagnosen paranoid schizofreni (där vanföreställningssyndromet blir en delmängd). 

Eftersom Breivik sagt att han vägrar medverka i utredningen kanske vi aldrig får veta hur det står till med detta. Å andra sidan kan vittnesmålen från hans mor, som han levt tillsammans med tills för bara någon månad sedan, mycket väl ge indikationer och belägg nog för diagnosen. Och medicinering med antipsykotiska preparat kan också bidra till sanningen. Om han kommer ur psykoserna och får sjukdomsinsikt börjar han sannolikt att tala.  

Det är två viktiga aspekter jag vill avsluta med.

Det första är det stora värdet av att förstå och komma fram till allvarlig psykisk störning och döma Anders Behring Breivik till sluten psykiatrisk vård istället för till fängelse. Att det etiskt och medicinskt är det riktiga är en bisak. Det kan ju vara så att vedergällning och hämnd, å samhällets och offrens vägnar, bör utdömas mot kallblodiga massmördare trots att de varit allvarlig psykiskt sjuka och störda i lagens mening. 

Man skulle kunna tänka sig ett rättssystem som säger ungefär såhär: ”För den här handlingen döms du till 21 års inlåsning, men du är psykiskt sjuk och skall därför erhålla psykiatrisk vård under tiden och om man inte lyckas vårda dig frisk och ofarlig får du fortsätta att vara inlåst även efter att de 21 åren har gått.”. 

Men, idag har vi i vart fall inte i Sverige någon lagstiftning som tillåter att människor som lider av allvarlig psykisk störning döms på det sättet. Praktiken är förvisso en annan, se bara på Mattias Flink och Mihailo Mihailovic. Och detta är på sitt sätt egentligen ett större och allvarligare hot mot det fria samhället än nationalistiska och rasistiska rörelser: Att vi har åklagare som driver åtal, rättspsykiatriker som utfärdar intyg och domstolar som med berått mod dömer rakt emot lagens såväl bokstav som anda. Det är en skymf mot demokratin och rättssamhället.

Sverige, och uppenbarligen även Norge, har ett domstolsväsende och en domarkår som återkommande gör sig själva till lydiga verktyg för politisk lynchjustis. Jag vet att det finns starka och begåvade kritiker mot den här utvecklingen, men jag vet också att de har svårt att göra sig hörda i en strängt populistisk och svårt överhetstillvänjd miljö. 

Ett argument för rättspsykiatrisk vård, som borde tilltala såväl åklagare som domstolar och politiska tyckare, är att Anders Behring Breivik vill se sig själv som brottsling. Visserligen i ett krig och därför trodde han att han skulle bli dömd till avrättning. Men han vill se sig som någon som kan och skall ställas till ansvar – och han vill absolut inte bli förklarad sinnessjuk. 

Detta är skäl så goda som några, anser jag, att söka noga efter de hållpunkter som skulle kunna finnas för en sådan diagnos och för att basera en sådan dom på. 

Det sista jag vill framhålla här är hur viktigt det är att vi INTE använder Anders Behring Breiviks sinnessjuka terrorhandlingar till att ytterligare tysta de människor som kan tyckas ha liknande idéer som de han har försökt sprida.

Min uppfattning är att dessa idéer i och för sig är en slags vanföreställningar. De är politiskt och religiöst grundade missuppfattningar om hur verkligheten ser ut och hur omvärlden är beskaffad. Korstågen i kristendomens namn, liksom mördandet och krigandet nu i såväl allahs som guds namn, är enligt min mening tydliga bevis på att gränsen mellan religiös fanatism och politisk galenskap är flytande. 

För att behandla en person med schizofreni som saknar sjukdomsinsikt, är det meningslöst att fördöma eller avfärda det som den sjuke tror sig veta och uppleva. Lika värdelöst är att tysta den sjuke och vägra att låta honom eller henne säga vad han eller hon tror och tycker. Det är istället kontraproduktivt och bidrar till att den sjuke klamrar fast vid sin psykotiska hjärnas vanföreställningsloop. 

Det som däremot kan fungera är att ödmjukt be den sjuke själv att berätta och förklara. Ställ intresserade frågor, delta i samtal, ifrågasätt det som är oklart men gör det i ett respektfullt meningsutbyte som syftar till att den sjuke själv skall få möjlighet att förklara sig. 

På den svårast sjuka schizofrenipatient jag haft och behandlat och utrett i samlevnad under lång tid (både under och efter relativt tillfrisknande från en fullgången paranoid schizofreni) praktiserade jag detta med framgång. Att tillrättavisa honom och avfärda hans knäppa idéer hjälpte föga, men när jag insåg hur illa det var ställt och började om från andra hållet -- och verkligen bad honom förklara och beskriva hur det hängde ihop -- då började det sås ett tvivel.

Hos honom handlade det om hur stjärnor kommer ner till jorden och blev till krigare; om att han var utsedd till världsöverhuvud över Hells Angels; att han var uppkopplad till alla världens bankkonton och att sifferkombinationer och teckningar innehöll olika former av dold symbolik. När jag istället för att avfärda honom bad honom att förklara exakt vad som hände, hur det gick till och hur det var möjligt, fick han problem. Och även om han var sinnessjuk var han inte dum i huvudet.

Logik och resonemang kan även få den galne att tvivla. Det som föreföll logiskt och begripligt i hans sjuka hjärna, när han bara tänkt och filosoferat på egen hand, gick inte att förklara logiskt och begripligt för någon annan. Det sådde ett tvivel. Detta sammanföll med att han bodde här hos oss, i relativ trygghet, och därför inte behövde känna sig lika hotad och lika svårt utsatt som tidigare. Sammantaget lyckades jag så fröet till början av en sjukdomsinsikt och ett långsiktigt relativt tillfrisknande. 

Politiska vanföreställningar fungerar på samma sätt. Människor kan, i ensamhet, eller över internet med särskilt utvalda som själva har samma vanföreställningar, bygga upp en låtsasvärld. I ensamhet och i underjorden kan idéerna gro och i vissa extrema olyckliga fall kan de sammanfalla med utveckling av psykiskt sjuka vanföreställningar och psykossjukdom. 

Vilka som är de politiska vanföreställningarna, de verklighetsfrånvända ideologierna, råder som bekant delade meningar om. Mången marxist, nationalsocialist och Sverigedemokrat skulle bestämt hävda att min liberala ideologi bygger på vanföreställningar. Ja, även många vänsterpartister, socialdemokrater och folkpartister i den nya antiliberala traditionen med Jan Björklund och Johan Pehrson i spetsen skulle nog vara av samma uppfattning. À la bonheur, säger jag. Låt oss prata om saken. Låt oss sitta ner och diskutera, låt oss använda alla demokratins tribunaler och talarstolar, låt oss debattera i nya och gamla medier, låt oss gärna träffas och mötas i verkligheten för debatt och diskussion där vi kan se och ta på varandra i verkligheten också. 

Så det långa talets något kortare mening(ar): 

Anders Behring Breivik är svårt och allvarligt psykiskt sjuk och skall dömas till psykiatrisk vård, tvärt emot hans uttryckliga vilja och önskan. Det saboterar hans planer och förstör hans världsbild mest och bäst. 

Det som hänt med Behring Breivik riskerar att hända inom alla politiska och idelogiska rörelser som talar i termer av hat, krig och kamp. Det har hänt i revolutionära vänstermiljöer, det händer fortlöpande i extrema islamistiska kretsar och det har hänt i föregivet nyliberala kretsar. 

Men det händer bara då det jag förespråkar hindras och omöjliggörs; där förutsättningarna för samtal, möten och ömsesidig respekt försvinner; där diskussionerna ersätts av hat, censur och våld – där riskerar också hatet, dogmerna och våldet att segra. 

Låt oss därför börja mötas, samtala och diskutera över alla ideologigränser. Låt oss från alla håll bjuda in även våra värsta motståndare till samtal och debatt. Låt alla som vill tala få tala och låt var och en som vill förklara sig få komma till tals. Det vore den stoltaste av alla motreaktioner på det fruktansvärda som alltid kommer att förstås med namnet Anders Behring Breivik.

90 kommentarer:

ute på vift... sa...

Det är så självklart rätt! Ser man i media så visar de till och med de bilder Breivik själv vill att andra ska se av honom, iklädd uniform och glatt leende. Själv är jag bonusmamma till en 14-årig kille med både ADHD och asperger. Det gör ont att läsa om hur snett det kan gå och samtidigt känna hur svårt det är att få någon vettig hjälp från Psykiatrin.

Lars Bohamn sa...

För några år sedan skrev jag om paranoja: gränsdragningar och praktisk handläggning: bekräfta kornet av sanning som finns i varje paranoja. Det har mycket gemensamt med dina erfarenheter. http://ordinationer.wordpress.com/2009/11/03/kornet-av-sanning-i-varje-paranoia/

Håller även med om att det är dumt att ta Breivik till intäkt för hur samhällsdiskussioner ska föras - att man borde tysta ner högerextremister, och nu att även partierna ska mildra motsättningarna och språket i politikern. Detta i en befolkning som redan är konflikträdd. Hur tråkiga är inte redan debatterna?

Och vilka ämnen ska förbjudas. Breivik täcker ju in det mesta mellan sprängmedelstillverkning och uniformssömnad. Jag kanske är fundamentalist när det gäller yttrandefrihet, men jag tycker att även rena galningar och extremister ska få yttra sig. Då uppstår en fruktbar diskussion. I bästa fall.

Christian Gergils sa...

#ute på vift

Tack!

Ja, det är verkligen vidrigt att se och uppleva. Jag har gjort det både för egen del och för andras. Skall skriva mer om det snart, tänker jag mig. Det som är hoppfullt är utvecklingen på högsta nivå på Socialstyrelsen, i Socialdepartementet och den helt nya Myndigheten för Vårdanalys.

Jag har skrivit lite om det här: http://gergils.blogspot.com/2011/07/extreme-make-over-pa-socialstyrelsen.html

På den nivån finns idag en gedigen probleminsikt och en stark vilja till drastiska förändringar.

I höst ska jag delta i detta arbete för att göra skillnad, utifrån de erfarenheter jag arbetat på mig både som patient, entreprenör och patientombud inom psykiatrin.

Det viktigaste, anser jag, är att man lyssnar på och accepterar patienternas (och deras anhörigas) egna viljor och synpunkter om hur vården och omsorgen bäst skall organiseras. Valfrihet och patientmakt är helt avgörande.

En innehållsrik, respektfull och individualiserad stöd- och omsorgsverksamhet för personer med neuropsykiatriska funktionshinder kan förhindra utveckling till schizofreni, ångestsjukdomar och missbruk. Men det som kommuner och landsting erbjuder är oftast bara människofientlig förvaring.

Situationen är inte så dålig som folk tror. Den är mycket sämre...

Christian Gergils sa...

#Lars Bohman,

Ska med spänning läsa din text om paranoia.

Och dina synpunkter på svensk konflikträdsla och frågan om vilka ämnen som skall förbjudas är verkligen träffande.

Sedan tycker jag att respektfullhet i ton och språkbruk i regel är av godo, men det är ju inte de hårda ordens slängar och tasksparkar som behöver rensas från den svenska eller nordiska debatten. Däremot ohederliga anklagelser om skuld eller ansträngningar att svärta ner motståndarna med åsikter och värderingar som inte finns. Sådan politisk retorik borde städas bort, inte de lite tuffare ordvalen och debatterna.

Yttrandefriheten är till för galningarna. De som har accepterade åsikter behöver ingen garanterad yttrandefrihet, de får yttra sig ändå. Så att vara fundamentalist i yttrandefrihetsfrågor är förstås den enda försvarbara ståndpunkten.

Micke sa...

Varför har jag aldrig sett någon ur högernomenklaturan som ansett det relevant att fundera över ifall muslimska terrorister är sinnesjuka medan det alltid är relevant ifall ariska diton med högerpreferenser utför terrordåd?

Går det inte bara att hacka i sig att ert hat också smittar därför att hat är hat och att det ligger i hatets natur att det smittar?

Christian Gergils sa...

#Micke! Om du vänder dig mot "högernomenklaturan" och skriver här så blir det en väldig omväg.

Jag har för övrigt länge framhållit att muslimska självbombare uppenbart är psykossjuka och det framgår även i slutet av texten du kommenterar.

Läs mitt inlägg ordentligt är du snäll. Det du tror dig polemisera emot finns inte här.

/Christian

Micke sa...

"Att försöka göra Jimmie Åkesson medskyldig och idémässigt ansvarig för Anders Behring Breiviks gärningar är mer ohederligt än att hålla de partiaktiva i Rödt eller i svenska Vänsterpartiet moraliskt och idémässigt ansvariga för Rote Armee Fraktions och Baader-Meinhof-ligans mord och terror"Man kan inte ha kakan och äta den.Antingen så har vi alla ett ansvar som individer för den påverkan vi utsätter varann för eller så har vi inget ansvar alls.

Christian Gergils sa...

Det finns ingen, vad jag vet, som förespråkar mord på barn och ungdomar som är aktiva i AUF eller SSU. Inte ens i de mest otäcka grupperingarna.

Även om jag tycker genuint illa om rasistiska och nationalistiska partier och personer, kan jag inte förlika mig med att de skall ha något ansvar för sådana, i sann mening sinnessjuka, handlingar.

/Christian

Micke sa...

Nu var det inte det jag pratar om utan att du anser att vänsterpartiet ett större ansvar än vad dom svenska fascisterna har för dom ideer dom bär och det är det som jag initialt reagerade på.

Christian Gergils sa...

#Micke, det finns inom den militanta marxismen krafter som manat till våldsam revolution, mord och våldsdåd mot kapitalismen. Där finns ett möjligt moraliskt ansvar. Men det finns inte ens inom de otäckaste nationalsocialister, fascister och rasister någon idédebatt om att mörda barn och ungdomar inom socialdemokratin, eller för den delen att spränga regeringsbyggnader. Därför kan inte rimligen finnas något sådant ansvar alls. Breiviks dåd är bara sinnessjukt, kan bara förstås i termer av att han är allvarligt och svårt psykiskt störd.

Micke sa...

Men det finns inte ens inom de otäckaste nationalsocialister, fascister och rasister någon idédebatt om att mörda barn och ungdomar inom socialdemokratin,

-------------------
Finns det inte en debatt inom fascismen dom går ut på att alla som inte delar den fascistiska synen på att Sverige bör blir etniskt kulturellt rensat och att dom som inte delar den uppfattningen är landsförrädare ?

Jo visst gör det det.

Det finns också ledande företrädare för fascisterna som hävdar att alla politiker oavsett färg som är ansvariga för dagens socialpolitik bör ställas innaför riksrätt.

Har dom något ansvar för vad obildade idioter med nerverna i sväng gör av det budskapet?

Eller är det ansvaret reserverat för vänstern?

Ingenjören sa...

Talet om paranoid schizofreni är trams. Om man kollar på diagnoskriterierna så kommer han inte upp i tillräcklig mängd symptom. Till exempel saknar han hallucinationer, han är inte 'oorganiserad' osv, osv. Man skulle kunna hävda att han lider av det som kallas vanföreställningssyndrom (vilket du felaktigt beskriver som en slags schizofreni, det är det inte. Vanföreställningssyndrom kan ha många olika orsaker, t ex folie a deux, och kan gå över, vilket schizofreni inte kan), men det är problematiskt att göra psykiatri av åsikter som delas av upp till 5% av Sveriges befolkning. Att hela samhället styrs av PK-maffian som censurerar all information hela tiden är en vanföreställning, men den är inte en medicinsk sådan. Man kan göra psykiatri av Anders kallblodighet, men att göra psykiatri av hans inte speciellt ovanliga ideologi är djupt problematiskt.

Christian Gergils sa...

#Ingenjören. Att Breivik inte skulle ha haft hallucinationer är en kunskap som du bara kan besitta om du är gud. Inte ens om du vore Breivik själv kan du avgöra om du/han haft hallucinationer eller inte.

Det vi vet talar istället starkt för att han haft det.

Jag föreslår att du läser på, så kan vi återuppta diskussionen sedan.

Wikipedias artikel om schizofreni är riktigt bra och en god början.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Schizofreni

Svenska Psykiatriska Föreningen, SPF, har tagit fram kliniska riktlinjer för utredning och behandling som också är utmärkta, om man vill fördjupa. Finns här:
http://www.svenskpsykiatri.se/kliniska_riktlinjer_schizofreni.html

Dessutom har Socialstyrelsen publicerat flera viktiga dokument om just schizofreni. 2003 kom en kunskapsöversikt som var mycket intressant, men som tydligen var kontroversiell för den har tagits bort och finns inte längre att hitta någonstans (förefaller även effektivt bortraderad från andra håll på Internet). Däremot finns nyare dokument som också är bra.

Särskilt det i år utgivna Socialstyrelsens riktlinjer för psykosocial behandling av schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

På sidan 93, bilaga 2 om Tillstånd och åtgärder, framgår förresten även att Vanföreställningssyndrom betraktas som ett av de schizofreniliknande tillstånden (som jag skriver om men som du påstår är felaktigt):

"/Riktlinjerna betecknas/ även gälla schizofreniliknande tillstånd. Till dessa räknas: schizoaffektiv sjukdom, kort övergående psykos, vanföreställningssyndrom och ospecificerad icke organisk psykos.".

Dessutom finns det så kallade patognomona symptom för schizofreni. Ett patognomont symptom betyder att om man uppvisar ett sådant, är diagnosen därigenom fastställd. Rösthallucinationer i form av två eller fler röster (i minst sex månader) är ett sådant. En röst, som ständigt kommenterat ens handlingar, räcker också som belägg för schizofreni om hallucinationen varat i mer än sex månader. Enligt WHO:s diagnosmanual är tidskravet dessutom lägre.

Det finns ingenting som talar för att Breivik inte skulle ha haft rösthallucinationer.

Däremot finns det starka belägg för att han har haft hallucinationer, eftersom han trott sig leva i ett pågående väpnat krig och varit övertygad om att han skulle ställas inför krigsrätt och avrättas.

Hallucination enligt Nationalencyklopedien: "upplevelse av sinnesintryck (varseblivning, perception) utan motsvarande sinnesretning. Hallucinationer förekommer för alla sinnen: syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Sinnesintrycken känns inte som fantasiprodukter utan verkliga med ursprung i yttervärlden eller den egna kroppen."

Gränsen mellan hallucination och vanföreställning blir således flytande. Kanske är det rent av så att vanföreställning lämpligen bör beskrivas som en slags generaliserad hallucination.

Och Anders Behring Breivik lider således antingen av schizofreni eller av något schizofreniliknande tillstånd och frågan blir då bara att fastställa vilket.

/Christian

Anonym sa...

Det är ju litet intressant att ingen har passat på att i samma anda som stor del av mediakåren och andra som valt att dra om inte likhetstecken så i vilket fall påpeka släktskap i åsikter mellan diverse främlingsfientliga partier och grupperingar, göra motsvarande koppling mellan Anders Behring Breiviks dåd och kristendomen. Han har ju sagt sig vara kristen! Men jag vill nog - trots att jag själv inte tillhör något kristet eller annat religiöst samfund - inte ens antyda att Göran Hägglund, Bertil Werkström eller ens någon norsk präst kan göras moraliskt medansvarig. Anders Behring Breivik har hela ansvaret.

Micke sa...

Anders Behring Breivik har hela ansvaret.
------------------------

Nej den fascistoida högern har lika stort ansvar för Breiviks mord som det ansvar den fascistoida högern själv ålägger hela vänstern för dom brott som utförs av islamister eller dom brott somn utfördes av vänsterterrorister på 70 talet.

Micke sa...

Däremot finns det starka belägg för att han har haft hallucinationer, eftersom han trott sig leva i ett pågående väpnat krig
----------------------
Problemet Christian är att den föreställningen inte är ovanlig bland fascister och den uttrycks dagligen på nätet vilket betyder att antalet hallucinerande fascister i Europa, Ryssland och Usa är mycket stort.

För stort för att det ska vara rimligt.

Dina antaganden innebär dessutom att alla drivande nazister i Tyskland som bevisligen ansåg sig befinna sig i ett beväpnat krig långt innan ett faktikst sådant utbröt var psykiskt sjuka och det är en orimlighet.

Det försår du säkert.

Anders sa...

Jag ska inte uttala mig om det övriga , men vad du skriver om asbergers kan vara bland de mest okunniga jag sett.
Låt vara att du säger att "aspies" saknar medmänsklighet och empati. OK. Att de har svårare att uppfatta andras känslor är ett faktum. När de väl uppfattar dem finns det dock inget som tyder på att de känner vare sig mer eller mindre med den som känner.
Du skriver också en massa strunt som "Aspergers syndrom och annan högfungerande autism är sådan personligehter (!) som normalt inte syns eller ens märks"
Detta kan vara det mest oärliga och mest osanna jag någonsin sett skrivit i psykiatridebatten.
Ingen som någonsin umgåtts med en "aspie" tror att det inte syns. Det märks på 100 meters avstånd.
Det finns f ö inga vetenskapligt visade samband att autism är genetiskt, så ge upp.
Christian, du vet inte vad du snackar om.

AJ.

Aspergaren sa...

Det är närmast Tom Cruise-varning på dig, Christian :-/ På samma vis som den förvirrade scientologen Cruise, spottar du på psykiatrin och anser dig sitta inne med sanningen.

Det förvånar mig att någon som säger sig ha adhd-problematik, och som läst på en hel del, kommer med såna urbota korkade påståenden. Som att vi skulle sakna empati - där avslöjade du dig själv som ytterst dåligt påläst. Hört talas om symaptisk affektiv empati vs kognitiv empati?

Självklart har du det. Om du läst på ordentligt. Men du väljer att istället vräka ur dig fler grodor än en skvallerjournalist på Aftonbladet. Sorgligt.

Det finns såväl utländsk som svensk forskning som fastslagit att personer med asperger inte på något vis är mer benägna att begå våldsbrott - än andra, utan snarare tvärtom. De våldsmän som begått vidrigheter, och som visat sig ha någon form av autism, har haft andra problem/sjukdomar som orsakat deras handlingar.

Jag blir riktigt illamående när jag läser sånt här, som det du skriver. Jag tänker på min lilla dotter, som troligen - liksom jag - har asperger. Jag tänker på hur min dotter ska tänka när okunniga människor sprider sån här smörja på nätet.

Du vet, vi HAR känslor, vi aspergare. Vi är alla olika, vi är ingen homogen gruppering där alla är stöpta i samma form och de flesta av oss har precis samma slags känslor, som alla andra. Vi lär oss inte att känna, det vi ibland behöver lära oss är att få KÄNNEDOM om hur folk mår. Det beror på att det är så många "normalstörda" människor omkring oss som inte öppnar käften och talar om för oss hur de mår; de förväntar sig att vi ska kunna GISSA oss till deras tillstånd. DÄR har du problematiken med empati.

Jag själv känner igen en aspergare på många olika sätt. För det mesta. Även i textform, kan jag berätta. Texter avslöjar mycket om en person.

Är du själv utredd för AS? Kan vara en idé att titta på det. Och oroa dig inte vid en eventuell diagnos - du kommer inte att aspiemörda någon.

Det är bara en myt. Spridd av okunnighet.

Läs på. Skriv om. Skriv rätt.

Aspergaren sa...

Rättelse: S y m p a t i s k affektiv empati ska det vara - och ingenting annat. (stavfel)

Anonym sa...

Du verkar ha minst lika vag uppfattning om vad Aspergers syndrom är som de du skriver om....

Det mest okunniga om Asperger som jag någonsin läst!!!!

Katastrofalt!

Överlevaren sa...

Att uttala sig utan att ta reda på riktig faktakunskap, ger inget seriöst intryck.
Att sprida ut felaktig uppfattning, främjar psykisk ohälsa.

Jag har diagnos aspergers är utbildad Informatör/ mentor för aspergers syndrom.

DK sa...

Du är en lekman, som sitter och ställer psykiatriska diagnoser du UPPENBARLIGEN inte kan ett skit om, baserat på hörsägen och andrahandsinformation. Det är så korkat att jag baxnar. Skäms!

Christian Gergils sa...

#Micke, det handlar om "krig" i överförd bemärkelse eller tron att man lever i ett väpnat, pågående krig idag, här och nu.

Det förra är hathögern hela tiden inne på. Men det är hatvänstern också.

Däremot har jag aldrig hört någon politisk företrädare ens för de mest uttalade hatideologierna i Sverige som verkligen tror och anser att det nu pågår beväpnade insatser och råder krigslagar här i landet eller Norden och Europa.

Tror man det är man sinnessjuk i första hand, inte politiskt påverkad i första hand.

Christian Gergils sa...

#Alla aspies här

Tre av mina allra bästa vänner har aspergers syndrom. Jg arbetar periodvis dagligen med en fjärde. Det är inte för att förenkla, utan för att problematisera jag skriver som jag gör.

Om en del påståenden uppfattas som allt för generaliserande ber jag om ursäkt, men en del iakttagelser tror jag är angeläget att ni i ert 'community' accepterar. Felaktigheter och tveksamheter får ni gärna ifrågasätta men gör det då i sak.

Jag ber er att inte överösa bloggen med kommentarer som bara upprepar vad andra skrivit, utan om ni skall skriva att jag har fel ber jag er göra det seriöst genom att citera och referera resonemang som ni anser är olyckliga och/eller fel och förklara varför.

Och håll tonen på en respektfull nivå. Det försöker jag göra. Ser fram emot att ni gör det också.

/Christian

Christian Gergils sa...

# Anders J

Att aspergers syndrom och högfungerande autism normalt inte syns eller ens märks är utifrån ett allmänhetens perspektiv. Jag borde kanske ändra till "i många fall" istället för normalt, för visst finns det personer som passar in på nidbilden av ett aspergare och som "märks på 100 meters avstånd".

Samtidigt är problemet är att hos överväldigande delar av allmänheten märks det inte ens då.

Och! Hos stora delar av läkarkåren utgår man från dessa övertypiska arpergare när man inte diagnosticerar även andra – som vid närmare studier och i sådan samlevnad som jag använt mig av, uppfyller diagnoskriterierna och också bör kunna få den diagnos och det extra stöd som en aspergerdiagnos ger rätt till.

Du skriver: "Ingen som någonsin umgåtts med en "aspie" tror att det inte syns. Det märks på 100 meters avstånd.".

Detta låter för mig som om du vill att aspergers syndrom som diagnos skall förbehållas personer (dig själv?) som uppvisar de klassiska och mycket tydliga symptomen och beteendemönstren. Det är detta som är en del av problemet, som jag ser det.

Många mycket ensamma och deprimerade människor, många som skadar sig själva och som har långtgående självmordstankar, visar sig vid närmare studier ha någon typ av högfungerande autism. Jag är inte främmande för att aspergers syndrom skulle förbehållas dem som har det mest typiska "aspie"-beteendet, men i nästa version av DSM-IV försvinner aspergers syndrom och ersätts, enligt informationen som kommit ut, av bara autistiskt syndrom med angivande av intelligensnivå.

Att högfungerande autism har genetiska faktorer är så välbelagt att det verkar onödigt att diskutera. Precis som adhd. Men jag tar denna invändning med mig och skall ta upp det när jag skriver del 2.

Christian Gergils sa...

#Aspergaren,

Som en gång nominerad till "The Thomas Szacz award for Outstanding contributions to the cause of civil libertys" är jag kanske misstänkt tillhörig antipsykiatrirörelsen, som du skriver. Men du misstar dig helt.

Jag är motståndare till dålig och ovetenskaplig psykiatri. Dessutom har jag under senare tid, och i mycket till följd av egna erfarenheter, blivit mycket skeptisk till medicineringen inom psykiatrin. Men jag är stark anhängare av den moderna, vetenskapligt baserade neuropsykiatrin och tror att däri finns mycket av den kunskap som kommer att göra världen till en bättre plats de närmaste 10-20 åren.

Att John Ausonius, Peter Mangs och unabombaren Ted Kaczynski alla har diagnos autism/aspergers syndrom får väl duga som en liten indikation. Att förtiga sanningen gör inte er (vår?) sak någon tjänst.

Personer med adhd är starkt överrepresenterade i kriminella kretsar, därmed på fängelser OCH bland företagsledare och entreprenörer. Det går antingen väldigt fel eller väldigt rätt, sällan mitt emellan.

Personer med autistisk problematik tenderar oftare att bli ensamma och olyckliga om förståelse och sammanhang där man får möjlighet att passa in, inte kan erbjudas. På universiteten är miljön väldigt väl anpassad, men i arbetslivet och det sociala livet är det sämre.

Mitt syfte är att alla skall bli förstådda och respekterade utifrån vilka människor de är, att vi skall hitta sätt i arbetsliv och samhällsliv som gör att fler får komma till sin rätt och göra det de är bra på. Detta fungerar än så länge urdåligt. Många fantastiska förmågor, med aspergers syndrom, högfungerande autism eller andra neuropsykiatriska tillstånd, slösas bort i samhället och blir istället ensamma och olyckliga, missförstådda och deprimerade.

I extrema fall kan det gå som det gått med Anders Behring Breivik, men precis som du skrivit krävs det långt mer än aspergers syndrom för att förklara detta. Och det är ju också det jag skriver.

Jag jobbade förresten ett tag ihop med Sveriges idag äldste verksamma barn- och ungdomspsykiatriker. Han har vittnat om att otaliga av hans unga patienter med asperger/högfungerande autism, sedan har utvecklat schizofreni i vuxen ålder.

Min önskan och ambition är att vi skall hitta fram till en sådan förståelse och sådana anpassade livsbetingelser som gör att det inte behöver bli så.

/Christian

Christian Gergils sa...

# Överlevaren, DK och andra arga
# Andra intresserade

Maila eller ring mig, så kan vi gå vidare med det här. Jag vill ta till mig av er kunskap om ni vill bjuda på den. Och kanske att jag kan ge något tillbaka.

Eftersom jag kunnat hjälpa specialistpsykiatrin med värdefull information och utredningar som sedan kunnat läggas till grund för diagnoser, som tidigare har missats eller feltolkats, kan mina lekmannasynpunkter uppenbarligen ibland ändå vara till nytta.

Min privata mailadress: gergils@bahnhof.se

Telefon: 076-118 19 57.

Om intresse finns står jag gärna värd för ett helgseminarium om de här frågorna under hösten.

Hör av er!

/C

Anonym sa...

Jeg er en gammel mann som bodde med en Aspie-bror i min barndom og ungdom.

Siden har jeg interessert med meget for autistisk spekter syndrom og menneskene som har dette.

Jeg opplever din argumentasjon for at Anders Behring Breivik har Aspergers som meget tynn, og du blander din argumentasjon med mye annet rart. Jeg føler du har en til dels overfladisk og til dels feilaktig fortståelse av syndromet, og hvordan dette arter seg.

Når det gjelder din konklusjon om at han er på autisme spekteret er vel dette noe som bør stå høyt på blokka til rettspsykiaterne. Etter objektive kriterier er det vel en hel del holdepunkter som taler i retning av høytfungerende autisme.

Jeg nevner i fleng:
1. Til tross for logisk intelligens og godt utseende har han ikke hatt kjæreste i en alder av 31 år. Bjellene ringer!
2. Flakkende livsførsel uten å finne sin plass i samfunnet. Typisk for mange Aspies uten diagnose.
3. Intense spesialinteresser som for hans tilfelle er : Utseende/trening og islamisering av Europa.
4. Behov for å holde orden/systematisere/kategorisere -> "Manifestet"
5. Sviktende empati. Dette kommer i enda sterkere grad i dagslys i STD-avsnittet i manifestet enn i nedslaktingen på Utøya. Hvem ville ha skrevet noe slikt om sin nærmeste familie.
6. Tvangstanker/tvangshandlinger. Behov for å rette opp i ting som subjektivt ikke er i orden. Eksempelvis hadde han den subjektive tvangs-forestillingen om at hans utseende ikke var ok, og følte seg nødt til å rette opp, en tvangshandling han gjorde ved å ta plastisk kirurgi. Dette kommer til utslag også i Europa-islamiseringen. Han har tvangsforestillingen om at Europa er i uorden og at han må rette opp slik at Europa kommer i orden igjen. Og føler seg tvunget til å rette opp slik at Europa kommer i orden.
7. Repetitive handlinger. "idiot"-handlinger i form av å lete etter tusenvis av e-post-adresser på internett en etter en.
8. Stor interesse for detaljer, og manglende forståelse for den store sammenhengen.

Ellers er det drøssevis med mindre indikasjoner som gir en pekepinn. Dette er indika:
A) Nabo herr Engelsrud som identifiserte uklang i Anders oppførsel som barn.
B) Anders hang med helt til de sosiale kommunikasjons-utfordringene tok til i 13-14 års-alderen.
C) Kompensering for sosiale-kommunikasjons-handicap ved å fokusere på utseende og trening fra 14-15 års-alderen. Dette er slett ikke uvanlig blant Aspergere uten motoriske problemer.
D) Aggresjon mot damer og eget samfunn. Dette kommer av av at mannlige Aspies ofte har problemer med å sjekke opp damer og finne sin plass i samfunnet. Og dermed blir damer og eget samfunn sett på som fiender. (Bobby Fischer)

Jeg har også sett antydninger til flere typiske Aspie-trekk hos Anders Behring Breivik, men det blir for å koke suppe på spiker. Men jeg vil ikke bli overrasket om det kommer frem antydninger til mild ADHD (noe som er vanlig hos Aspies), rutine-avhengighet, og orden/uorden paranoia.

Anonym sa...

Jeg glemte:
E) World of warcraft. Dette spillet appellerer veldig til enkelte Aspies. Antagelig fordi det tilbyr virkeligshets-flukt, konkret kommunikasjon, gjentagelser og geek-kalkulering.
F) Star Trek! Aspie-TV serie nr 1.

Tina sa...

Att ha Aspergers syndrom innebär att man inte kan UTTRYCKA känslor som t.ex. ödmjukhet.
Du har alldeles rätt i att de flesta högfungerande autister lär sig hur sånt ska uttryckas.

Men att de skulle sakna dessa känslor finns inga som helst belägg för, och vi som träffas på diverse forum får dagligen belägg för att samtliga har känslor. Vad jag kan bedöma av att prata förtroligt med många aspergare är att ödmjukheten fördelar sig ungefär som hos resten av befolkningen.

Det är trist att du som själv har npf och ständigt möter fördomarna mot ADHD kan låta bli att tänka efter en gång till innan du spär på fördomarna om Asperger.

Christian Gergils sa...

#Anonym (norsk)

Stort tack för ditt bidrag. Jag håller med om att de indikationer jag lyfte fram för en asperger-diagnos (eller annan autismspektrumstörning) inte var så omfattande. Jag tyckte själv att den biten var ganska tydlig, så det inte krävdes så mycket mer argumentation. Och nu får jag ju din hjälp att systematisera indikationerna i nämnda riktning.

Vad jag ville rikta in mig på var de svårigheter i kommunikation, social samvaro, skola, arbete osv, som många drabbas av -- därför att man inte blir förstådd. Det är ju i sin tur detta som gör att många får svårt att få livet att fungera.

Vilket i sin tur verkar vara den rimliga förklaringen till att personer med autistiska syndrom är starkt överrepresenterade bland människor som utvecklar schizofreni.

Jag har också varit mån om att visa att många fall av aspergers syndrom inte alls "syns" eller "märks direkt". Det är viktigt för dessa tenderar att inte bli diagnosticerade för att läkare och omgivning tycker sig redan veta hur en asperger-person är -- och så slarvar man och gör inte formella och formstyrda intervjuer, utan går på bara en känsla som visar sig leda fel, särskilt i svåra och vaga fall (men som kan behöva minst lika mycket stöd och förståelse för det).

Jag är mycket glad att den här diskussionen nu utvecklar sig på detta sätt. Det är viktigt.

/Christian

Anonym sa...

Etter mine erfaringer er Aspiene veldig forskjellige fra individ til individ, og mye mer forskjellige på alle måter sammenliknet med variasjonen blant "normalneurotikere". Jeg er i stor grad enig med deg i at mange med Aspergers opparbeider stress på et visst stadium i barne og ungdomstid fordi de ikke klarer å henge med. Hvordan dette arter seg er veldig forskjellig fra individ til individ, fordi det er stor forskjell på handicap, miljø osv. At det er noen som ender opp i panikk-karusellen og videre til Schizofreni er mulig, men det er langt fra noen regel. Her er det mange som flakker rundt og klarer seg på et vis, andre gifter seg og får barn(!) og er i fast jobb, atter andre sliter med depresjon og angst, og til og med selvskading og suicidalitet.

Videre er det slik at hvilke Aspie-trekk individene har er sterkt varierende fra individ til individ.

For min del synes det ok å liste opp trekkene til Anders Behring Breivik som korresponderer med trekk som tillegges Aspergers, og konkludere med at Aspergers må høyt på listen til rettpsykiaterne når de skal gjøre sine undersøkelser. Å dra det noe særlig videre forestiller jeg meg er å gå for langt i spekulasjonene.

For eksempel kan man se på synet til sjakkspilleren Bobby Fischer, som jeg innbiller meg hadde Aspergers, og se på synet han hadde for sitt hjemland og til jøder (han var selv halvt jøde). Og det er slett ikke uvanlig å ha en brodd mot eget styresmakter/samfunn blant Aspergere, da mange ikke har funnet sin plass til tross for stor innsats over mange mange år. Man trenger ikke være Schizofren for å vise avmakt mot styresmaktene.

Christian Gergils sa...

#Tina,

Att aspergare har känslor bevisas ju lätt av kommentarerna här. Och jag har aldrig sagt eller skrivit något annat (hoppas jag).

Det jag menar är inte att man inte bryr sig om vad andra tycker, men att det inte kommer naturligt och spontant som för andra, utan mer inlärt. Och att man har både svårt för, och finner det ganska ointressant, att lägga ner mycket tid och möda på att förstå och känna sig in i andras känsloliv.

Kontentan av detta blir att man får det som inom psykologin ibland kallas för "empatisvikt" eller nedsatt förmåga att spontant och naturligt känna in andras känslor.

Min avsikt är inte att fylla på med fördomar, utan att fylla på med mina iakttagelser och erfarenheter, för att på det sättet bidra till att sprida en bättre förståelse. Att det blir förenklingar även i en text på drygt 20 000 tecken följer ändå med nödvändighet.

Jag vill få allmänheten att fatta lite mer om asperger, men också att förmedla en förståelse av varför det är viktigt att människor med autismspektrumstörning (precis som för oss med adhd) möter förståelse och får hjälp och avlastning med det som inte fungerar -- får möjlighet att ingå i ett sammanhang och få komma till sin rätt -- för att inte livet skall utvecklas heltokigt.

Heltokigt är ju till exempel panikångest och depressioner, som jag har lidit av i perioder. Men minst lika mycket psykossjukdom, självskador och självmordstankar, som jag tror är mycket vanligt bland missförstådda och/eller helt odiagnosticerade personer med autismspektrumstörning.

/Christian

Anonym sa...

Det är sådana som du som skapar fördomar och förakt mot de som lider av funktionsnedsättningar!
Gnom att skriva sån dynga ger du ALLA Aspergare dåligt rykte. Du borde hålla käften när du inte har en aning om huruvida normmannen har en diagnos eller inte. Hur tror du det känns för alla som har Asperger att bli jämförda med en massmördare?? På vilket hjälper du dem att komma in och bli accepterade i samhället? Vilken arbetsgivare vill tex anställa en med Asperger efter att ha läst ditt inlägg?? Det kanske är ett sätt att höja upp statusen på din egen diagnos.Som tidigare skrivits så kan man knappast "bunta" ihop alla aspisar och utgå från att alla är lika. De är människor som alla andra och har sina olikheter.

Christian Gergils sa...

#Anonym 21.20

Om jag skapar fördomar och förakt mot människor med neuropsykiatriska funktionshinder, som alltså innefattar mig själv, genom att skriva om verkligheten som jag uppfattar den... so be it.

Men den här spam-attacken från aspergervärlden kanske primärt skall ses som en påminnelse om att ni är paranoida också. Tänkte inte på det som ett så tydligt särdrag när jag skrev texten, men inser nu att det mycket väl kan vara så. Vilket ju skulle tala starkt för mitt case här.

/c

Nils sa...

Christian, jag förstår din frustration över att det är så svårt att föra en seriös diskussion genom en blogg.

Problemet är naturligtvis det svenska debattklimatet där vissa åsikter är förbjudna. Eftersom åsikterna är förbjudna ska de inte bevärdigas med sakliga bemötanden. Strategin är att konsekvent ge sig på och misskreditera den som framför åsikterna genom "guilt by association".

Reaktionerna är typiska, särskilt Anonym 21:20:
"Hur tror du det känns för alla som har Asperger att bli jämförda med en massmördare??"

På det kan man väl bara svara: Välkommen, ställ dig i kön. Hur tror du känns för alla andra som råkar ut för samma breda svep?

Micke är närmast ett internettroll med fascism på hjärnan. Han har hamnat här via länken från Axess-bloggen där jag misstänker att han stängts av från att kommentera.

Micke, med ledning av ditt resonemang här, kan vi inte bara slå fast att sossarna och vänstern är medskyldiga till alla hemskheter som Baader Meinhof, Farc-gerillan, Afa mm gjort sig skyldiga till och att "högerextrema" till det Breivik gjort, och sedan kvittar vi det och avför den här ofruktbara diskussionen?
OK?

Micke sa...

Problemet är naturligtvis det svenska debattklimatet där vissa åsikter är förbjudna.
--------------------------
Det är ju en bokstavligen lögn och att hela er politik bygger på att upprepa den lögnen i det oändliga gör den inte sannare.

Det är inte så att majoritetens förkastande av en liten minoritets åsikter betyder att det är förbjudet att hysa dessa åsikter vilket är er tes.

Det är inte heller så att det skulle vara en demokratiskt grundläggande princip att minoriteter har rätt att definiera problem och vidhängande lösningar ÅT majoriteten VILKET NI OCKSÅ KRÄVER.

Slutligen så har inte sossarna ingen ideologisk koppling överhuvudtaget till dom grupper du nämner som dom svenska fascisterna har till bl.a den europeiska nazismen och kan därför inte lastas för terrorbrott utförda av t.ex Baader Meinfof.

Ni däremot får ägna hälften av er tid åt att förklara varför ledande företrädare för er kräver riksrätt mot politiker med fel åsikt eller hävdar att alla övriga politiker är landsförrädare samt varför er partiledning ordagrant sjunger hyllninsdånger till mordet på en svensk statsminister.

Slutligen så är det ett uttruyck för intellektuell begränsning att tro att ordet troll är ett argument som har ett retoriskt .

Det har det inte och användandet av ordet är lika meningslöst som användandet av begreppet "politiskt korrekt eftersom du och dina bröder i så fall I MINA ÖGON är ett politiskt korrekta fascistiska troll.

Ok?

Om jag skriver på Axess blogg?

Nej Johan Lundberg föredar att konskevent vägra publicera ifrågasättande av fascism och dess koppling till konservativ nationalism.

Det är hans version av att vara intellektuell.

Nils sa...

Micke, det fina med dina inlägg är att de talar så väl för sig själva; de säger allt.

Kommentarer blir liksom överflödiga.

Anonym sa...

Reaktioner från Aspergervärlden! Jösses, återigen ett uttryck för att särskilja människor. Jag har dessvärre inte Asperger så din teori om det håller ej. Men jag känner empati för de människor du vill hänga ut. Empati är kanske det du saknar vilket då kanske talar för att du själv kanske har Asperger eller kanske är du psykopat(?)Tror fortfarande att du vill höja dig själv genom att intala dig att det finns "värre" människor, vilket jag betvivlar.

Åsa Ölander sa...

Anonyma kommentarer är så fascinerande. Att man orkar skriva en kommentar, men inte ens hitta på ett alias. Check.

Anonym sa...

Känns inte som det viktiga i sammanhanget..Check!

Anonym sa...

Christian, tack för ditt tålamod och din vilja att svara på varje kommentar som går emot dig. Jag håller inte nödvändigtvis med om mycket du skriver om (vilket jag återkommer till), men det ska du ha credd för.
Tobias L.

Christian Gergils sa...

Anonym 22.50

Om du tror att det handlar om invektiv och att hänga ut människor så kan jag i alla fall ärligt säga att det inte är mitt syfte. Mitt syfte har istället varit att bidra med en möjlig förståelse och ett sätt att analysera vad och hur det kan gå så totalt fel med en människas hjärna.

Flera av mina bästa vänner har aspergers syndrom och det är helt underbara människor. Varför skulle jag vilja dem illa? Det finns ingen logik i kritiken. Däremot är de paranoida dragen hos er som reagerar så starkt emot mina resonemang avslöjande.

Läs inläggen av norsken ovan, som hade en bror med Aspergers syndrom -- och som hjälpt till att lyfta fram en mängd indikationer som tyder på att Behring Breivik haft en autistisk personlighet i grunden. Och högfungerande autism är i dagligt tal liktydigt med aspergers syndrom, även om vissa vill förbehålla den diagnosen med övertydliga "aspies", men så är inte kriterierna formulerade. Och i framtiden kommer aspergers syndrom helt försvinna som diagnos och ersättas av autism med olika preciseringar, framför allt av intelligensnivå.

Jag upprepar att jag gärna vill ha kontakt privat för vidare kontakter och samtal. Maila på gergils@bahnhof.se eller ring 076-1181957.

Christian Gergils sa...

#Tobias L

Tack! Det gläder mig mycket att det uppskattas. För mig är det en viktig del av det jag vill säga och det jag står för.

Ser fram emot dina synpunkter.

/Christian

Christian Gergils sa...

#Micke

Jag är glad att du skriver här, det är viktigt att vara vaksam på de korporativistiska/fascistiska strömningarna. Och jag minns att du skrev berömmande om mina bilder från socialdemokraternas dag i Almedalen, som jag tolkade det för att det var fina bilder och visade på den värme och det engagemang som finns i arbetarrörelsen - utan några nedlåtande gliringar eller slängar som många andra liberala bloggare kanske skulle ha slängt in.

Men det är också så jag vill att du och andra skall förstå min blogg, jag vill försöka förmedla och förklara verkligheten, ibland i bild, ibland i ord. Jag kan har förstått fel, jag kan ha tagit en orättvis bild. Men jag vill i så fall veta, få förklarat för mig vad som blev fel, så ändrar jag mig.

Det som jag tycker du skall tänka på är att det är hat-ideologierna som riskerar att föda hat också i praktiken. Retorik kring hat och kamp kan inspirera enskilda till våldshandlingar. Du blir själv hatisk i din retorik och det kanske inte är så lyckat.

Det viktiga i förhållande till Anders Behring Breivik är att det inte finns någon idédebatt någon stans, vad jag vet, inom fascismen, nationalismen, nationalsocialismen eller någon annan stans, att skada och döda unga aktiva i Arbeiderpartiet eller Socialdemokraterna. Det visar, anser jag, att Breivik är svårt psykiskt sjuk och skall låsas in på mentalsjukhus.

Jag hoppas att även du kan kontakta mig privat på gergils@bahnhof.se så kan vi diskutera vidare även enskilt.

//Christian

ps. Tacksam för om du kan undvika att skriva så att man får känslan av att jag ("ni", "er politik" osv) på något sätt skulle tillhöra den hat-höger du slåss emot (även om du förstås får ogilla och bekämpa oss liberaler också). ds.

Micke sa...

Det viktiga i förhållande till Anders Behring Breivik är att det inte finns någon idédebatt någon stans, vad jag vet, inom fascismen, nationalismen, nationalsocialismen eller någon annan stans, att skada och döda unga aktiva i Arbeiderpartiet eller Socialdemokraterna.
----------------------

Jag har svårt att tro att du föreställer dig att dom ideer som drivit Breivik uppstått ur ett vakum i hans skalle oavsett om han är sjuk eller inte.

Jag har svårt att tro att du INTE anser att den av nazisternas systematiska odlande av antisemitismen i Tyskland på 20 och 30 talet var det som möjliggjorde att den tyska befolkningen stängde ögonen när slakten började.Det viktiga är inte om Breivik är sjuk eller inte.

Det viktiga är inte om islamistiska terrorister är sjuka eller inte.

Det viktiga är det hat som får deras hjärnor att koka över.

Det hatet FINNS hos den grupp på 5 procnet av väljarna vars ledare i sverige kräver riksrätt mot politiker och hävdar att alla i riksdagen är landsförrädre.

Fascismen är inte mindre verklig idag än kommunismen på 70 talet.


Du blir själv hatisk i din retorik och det kanske inte är så lyckat.
----------------

Det är intye att hata att ställa frågan till en Sverigedemokrat hur dom har tänkt hantera dom politiker som ledande företrädare för Sverigedemokraterna krävt ska ställas inför riksrätt eller som man hävdar är landsförrädare.

Det är en självklarhet att ställa den frågan till vilken politiskt aktiv som helst i en demokrati.

Micke sa...

Och jag minns att du skrev berömmande om mina bilder från socialdemokraternas dag i Almedalen, som jag tolkade det för att det var fina bilder och visade på den värme och det engagemang som finns i arbetarrörelsen
---------------------------
Nja jag tolkade det inte utan konstaterade att jag såg något som jag aldrig tidigare sett.

En nyliberal som pratade om sossar utan förakt.
Dessutom var många av bilderna mycket bra.

Christian Gergils sa...

#Micke,

Jag skulle vilja utse dig till förste vänster-ifrågasättare på min blogg. Hoppas du kan ta dig an uppgiften.

Du har helt rätt i att hat inte uppstår ur vakuum, utan just ur politiskt hatisk retorik och i miljöer där man idylliserar 'kamp' och våld.

Tack för bra ton här, på det sättet blir våra gemensamma krafter mot ondskans ideologier mycket kraftfullare.

/Christian

Anonym sa...

Mycket intressant läsning, hatten av! Den fråga jag ställer mig är varför psykiatikersverige hukar när de i själva verket fått ett gyllene tillfälle att flytta fram sina positioner, knäppa de på näsan som för fram sina egna agendor i politiserande syften?
Symptomatiskt att ett politiskt djur som Gerglis som också är inläst på vissa psykriatiska tillstånd genast kan vifta bort det politiserande dravlet och föra ett högintressant resonemang där människan som samhällsvarelse förs in.

Har själv jobbat en del inom rättspsykiatrin och kan inte hålla mig från en egen (i sammanhanget ovidkommande) spekulation.

ABB har en väl inkapslad psykos som kommer att blomma ut till fullo när förhören utvidgas.

Christian Gergils sa...

#Anonym 21.09

Tack!

Vad som är orsaken till psykiatrikerkårens tystnad tål mycken reflektion och spekulation.

Jag vill gärna upprepa min hänvisning till psykiatern Lars Bohman och hans blogg #http://ordinationer.wordpress.com/ Den visar att det finns lysande undantag.

Och skall jag själv bidra med ett försök till förklaring, tror jag att det som hänt Chistopher Gillberg -- förföljelsen mot honom och hans forskning i svenska domstolar och medier -- varit starkt bidragande till att en hel generation (såväl som åsiktsriktning) inom svensk psykiatri, har blivit tystad och räddhågsen.

Jag hoppas på en förändring. Och de till antalet och djupet fantastiska reaktionerna här kanske kan inspirera fler att börja skriva publikt.

/Christian

Anonym sa...

härlig diskussion ! stark av dig christian!

Anonym sa...

Et par kommentarer til Lars Bohmans kommentarer om AS og Breivik på hans blogg.

1. Vrangforestillinger er etter mine erfaringer slett ikke uvanlige blant Aspies. Husk at et symptom som mange (men langt fra alle) Aspies har er problemer med å tolke helheter. Dermed er det opplagt at de lager seg feil virkelighetsbilder. Når det gjelder islam og innvandring er det mange meninger som sirkulerer, og objektivt sterke begrunnede meninger ytterst til høyre. Det vil ikke overraske meg om Breivik har skapt seg et fordreid virkelighetsbilde dersom han er Aspie.

2. Det argumenteres for at han evt. er i starten av sin sykdom og det er derfor vrangforestillingene ikke er tydeligere. Slik jeg ser det er de plastiske oprasjonene Breivik utførte for ti år siden muligens resultatet av en lett vrangforestilling. Han gjorde omfattende operasjoner i USA for å forandre på et allerede godt utseende.

Videre hevdes det her på bloggen at Breivik ble mobbet i ungdomstiden. Slik jeg forstår en barndomsvenn av Breivik ble han ikke mobbet, men han hadde ganske enkelt problemer med å finne sin plass fra 13-14 års alderen.

Jeg kan lese i norske Dagbladet i dag at moren anså Breivik som besatt av World of Warcraft. Jeg kjenner ikke til dataspillet selv, men har forstått på diverse forum at mange Aspies har lett for bli hektet på dette dataspillet.

Når det gjelder norsk strafferett har vi en ordning som kalles forvaring som kommer i tillegg til straffen, og kan bety at Breivik ikke vil bli sluppet ut i samfunnet.

Det blir interessant å følge utviklingen fremover.

SHQ sa...

Det är möjligt att att du kan göra potions av murklor, prata med hästar och sväva fritt men psykopatologi är, djävlar i min lilla låda, inte din domän.

Anonym sa...

Vad jag hört och läst i media, har han en del symtom som stämmer överrens med någon form av Autism.

Men tycker det är respektlöst av Dig att utala dig om något sådant, du vet inte hur han är som person förövrigt. Lämna över detta till de som kan.

Och tydligen verkar du inte veta vad Autism innebär heller, gällande känslor och empati. Jag har pratat med många psykologer och har Asperger och ADHD som specielintressen, dem har känslor och empati, men har svårt att visa det. Om någon med Autism är känslokall beror det inte på funktionsnedsättningen i sig, utana ndra orsaker.

Jag har själv Asperger, har en pappa och lillebror med Autism. Vi alla tre passar in i samhället och klarar oss bra. Vi ser världen på ett annorlunda sätt, men vi alla tre har extremt mycket empati. Vill hjälpa alla. Det är inget inlärt.

Nobelpristagare och massmördare, hmm? Det är dem personerna som uppmärksammas, tänk på att det finns personer med Asperger och Autism som lever helt vanliga liv, men inte i rampljuset på ett eller annat sätt.

I och för sig, jag ska bli känd. Men inte genom smarthet eller att bli seriemördare.

Läs inte en text och döm efter det. De här människorna som skriver faktatexterna vet inte hur det är, det vet bara personer med funsktionsnedsättningen.

Christian Gergils sa...

# SHQ, jag har inte skrivit om psykopatologi här. Tråkigt att du misstror mig, men just mina kunskaper om psykopater kan du ju vänta med att avfärda tills jag skrivit något i saken.

Christian Gergils sa...

#Anonym 09.06

I kommentarerna har jag och andra skrivit om en del av det du invänder emot. Det framgår att jag själv har ADHD och att flera av mina bästa vänner har aspergers syndrom eller högfungerande autism.

Empatibegreppet är inte identiskt med viljan att hjälpa andra, utan handlar om förmågan att känna in och spontant förstå de känslor en annan människa känner. Att till exempel uppfatta de finstämda signaler som någon använder för att visa att han eller hon INTE VILL HA HJÄLP, i ett visst läge, är sådant som personer med Aspergers syndrom kan ha svårt att uppfatta. Eller att någon vill vara i fred.

Det finns ofta en nedsatt förmåga hos personer med asperger/högfungerande autism (vilka överlappar varandra och av vissa anses vara samma sak) att förstå vad andra försöker förmedla om de inte säger det rakt ut. Man måste säga saker tydligt: "Jag vill inte att du kommer in på mitt arbetsrum och ställer dig och pratar med mig och läser vad jag skriver, när jag sitter upptagen".

Att med underförstådda signaler och sådana försiktiga "hintar" som de flesta av oss använder, få någon att förstå att man inte kan/vill/har tid att tala i telefon, fungerar ibland inte alls gentemot en aspergare. Man kan därför behöva säga rakt ut till exempel: "Jag måste lägga på, jag kan inte tala nu.". Eller "Jag tycker att du är tjatig så jag vill inte tala med dig längre".

Det senare anser de flesta är ett allt för rättframt och ohyfsat sätt att uttrycka sig. Jag tillhör dem, men jag har fått lära mig att vara mer tydlig och rättfram, vilket uppskattas och gör att jag och personer med aspergers syndrom brukar tycka mycket om varandra. Och kunna hjälpa och stötta varandra, icke att förglömma.

Högfungerande neuropsykiatriska funktionshinder tycker jag bör beskrivas som funktionsextremer. Man är jäkligt bra på somligt, men ruskigt dålig på annat. För mig är ordning, struktur, papper, bokföring och planering sådant som inte fungerar så bra och där jag behöver hjälp. Som av en händelse är det områden som autistiska personer ofta är ruskigt bra på och tycker är spännande och intressant. En perfect match.

Jag är å andra sidan utåtriktad, kommunikativ, har känslorna nästan utanpå skinnet och kan därför lättare än många förstå och ta in också de lite trubbigt formulerade och vagt visade känslorna hos personer med Aspergers syndrom. Jag har lärt mig att fråga rakt på och får därför ofta svar som läkare, till exempel, tror skall komma spontant i ett samtal. På det sättet kan jag fungera som "tolk" för personer som själva inte är så talföra och spontana i att berätta och förklara sina känslor. Också en bra match. Vi kompletterar varandra.

Men sedan, om människor som vi, inte blir förstådda, inte får ingå i ett sammanhang där vi kan komma till vår rätt, inte får det stöd vi måste ha för att få livet att fungera, riskerar vi istället att drabbas av följdsjukdomar som missbruk, depressioner, ångest, självmordstankar, självskador och isolering. Och för känsliga och/eller extremt svårt utsatta människor finns även risken att man utvecklar psykossjukdom och schizofreni.

Att använda Anders Behring Breivik för att illustrera hur viktigt det är att människor med avvikande personligheter får stöd och förståelse, tycker jag inte är något fel. Och att använda det som en väg till förståelse också för hur utsatta människor under lång tid av livspanik och oförmåga att förstå och rätt kommunicera med sin omvärld, ser jag också som värdefullt. Synnerligen värdefullt.

Vi måste våga prata mycket mer om de här frågorna, prata om psykiatrisk vård och omvårdnad, prata om olika personligheter och avvikelser från normen. Det är helt avgörande för samhället att få fler att inse hur viktigt det är med stöd, omsorg och förståelse även för samhällets avvikande och udda personer.

Att använda världshändelser och galenskap i vår tid för att öka allmänhetens kunskap och förståelse om psykiatri och psykologi tror jag är ett av de bästa sätten.

Krigarn sa...

Gergils, om du först säger "sjuk" och därefter "asperger" visar det hur dålig koll på AS du har. I den löpande texten försöker du få aspergare att framstå som monster genom att hävda att vi saknar medkänsla och att många av oss "är massmördare".

Vi lever i ett fritt land och du har naturligtvis rätt att blogga om precis vad du vill, men jag ber dig att tänka på alla aspergerdiagnosticerade barn och ungdomar i aspergerverksamheter som får klä skott varenda gång okunniga människor blandar ihop AS med psykopati.

AS innebär en oförmåga att fungera i socialt samspel, inte att sakna medkänsla och empati.

Till sist undrar jag vad det är du får ut av att försöka svartmåla alla människor med Aspergers syndrom.

Christian Gergils sa...

#Krigarn,

Jag ber verkligen om ursäkt om det uppfattas så som du skriver. Det är inte min mening och jag tycker inte att det är rimligt att anklaga mig för detta.

Min poäng är att människor med asperger och annan högfungerande autism är känsliga och utan rätt förståelse och sammanhang är risken stor att man blir ensam, mår dåligt och får svårt att få livet att fungera. I olyckliga fall kan det leda till psykossjukdom. Och om det kombineras med en mängd extrema och olyckliga faktorer (t ex otäck personlighet som inspireras av hatisk miljö; besatt av våldsamma TV-spel; saknar nära vänner och kärleksrelationer som kan bromsa galenskap osv osv) kan det ge en liten skugga av förståelse för den ondska som heter Anders Behring Breivik.

Det är en parallell till min egen problematik, ADHD.

Jag pissar inte på mig själv när jag påtalar att fängelsekunder, gängledare och MC-kriminella ofta har samma problematik. Det är bara ett annat exempel på hur illa det kan gå om rätt förståelse, sammanhang och stöd saknas.

/Christian

Krigarn sa...

Resultatet av psykiatriska spekulationer i massmedier leder knappast till större förståelse för aspergare i samhället, snarare blir vi än mer demoniserade och missförstådda.

Det finns inget automatiskt samband mellan Aspergers syndrom och extrema våldsbrott.
Aspergerdiagnosen duger lika lite som förklaring till det här dådet som gärningamannens hårfärg eller skostorlek.

Du behöver inte be mig om ursäkt, jag är luttrad och har hört det mesta i debatten runt AS. Det som stör mig är att alla barn och ungdomar med aspergerdiagnos som går i aspergerklasser blir utpekade varje gång människor spekulerar om diagnoserna i medierna.

Jag ska som aspergare och laglydig medborgare inte behöva finna mig i att bli jämförd med massmördare och bindgalningar.

Vidare skulle man kunna önska att du läste på lite mer om AS innan du skriver. Läs Simon Baron-Cohen istället för Dr Levander.
AS innebär inte avsaknad av medkänsla och kan därför aldrig jämföras med psykopati.

Har du förresten befogenhet att ställa diagnos?

Anonym sa...

Krigarn# Kunde inte sagt det bättre själv, huvudet på spiken. De flesta med AS är sällan våldsamma,tvärtom. Personer med ADHD har ju däremot en mer utåtagerande och störande läggning. Således är det nog snarare de som står bakom fler våldsbrott!

MS sa...

Hej Christian!

Jag har följt och ofta imponerats av dig ända sedan din medverkan i utgåvorna av tidskriften Nyliberalen under mitten av 80-talet. Kommer t.ex. med behållning ihåg en omfattande artikel om narkotikapolitik, som på ett vältaligt och initierat sätt artikulerade mina egna åsikter.

Jag har själv ingen akademisk psykologisk skolning (är forskarutbildad geograf), men håller det ändå för ytterst sannolikt att din bedömning av sakernas tillstånd ligger väldigt nära sanningen.

Anonym sa...

Det kommer frem i forklaringene til Breiviks forsvarer at det foregikk en "kamp" inne i hodet til Breivik utover mot Utøya der på en side ville la være å gjøre ugjerningen, men han på den andre siden følte seg tvunget til å gjøre dette. Dette er ganske typisk tvangstanker m/tvangshandlinger som mange Aspergere har.

Videre så har vi fått vite at Breivik hadde et strikt treningsregime med trening til samme tidspunkt hver morgen. Det er indikasjoner på rutine-avhengighet som mange Aspergere har.

Det kommer også frem at Breivik har stor arbeidskapasitet både i bombelagingsprosessen, og i forhørene i fengselet. Dette er et velkjent Asperger-trekk.

Det kommer frem at Breivik snakker rett frem og deler alt ærlig og velvillig med Politiet, selv ting som ikke gavner hans sak hverken direkte eller indirekte. Dette er velkjente Asperger-trekk.

Jeg vil legge bort helt teorien om at Breivik er schizofren. Vrangforestillingen om konflikten mellom Vesten og islamisering er ikke så ytterst langt fra slik enkelte normalneurotikere oppfatter virkeligheten. Med sviktende evner til å tolke helheten (slik for eksempel enkelte Aspies gjør) er det fullt mulig å innta Breiviks forestillingsverden.

Når det gjelder selve ugjerningen tror jeg disse tingene var avgjørende for at han endte opp med å massakrere en mengde unge mennesker.

1. Vrangforestilling om Vesten mot islamisering.
2. Han lider under tvangstanker/tvangshandlinger.
3. Sviktende empati.
4. Moralsk positiv handling sett i fra hans forestillingsverden. I hans verden gjorde han denne offerhandlingen for at samfunnet skulle bli bedre i etterkant.

Jeg vil helle mot at Breivik har Aspergers Syndrom og ingenting annet.

Krigarn sa...

MS,

Hur får du ihop punkt 3 med Aspergers syndrom?

MS sa...

@Krigarn: Det beror förstås på hur man definierar "empati". Men även om Christian skulle ha delvis fel, är det ändå otroligt mer insiktsfullt än vad de flesta professionella tyckare hävt ur sig.

Krigarn sa...

MS:

Nej, jag är intresserad av just din tolkning. Definiera den.

Christian Gergils sa...

#Krigarn,

Är det punkten om sviktande empati du avser så får du läsa mitt inlägg ovan, som svar till Anonym 09.06. Att inte förstå andras känslor leder till sviktande empati, det är så det funkar. Inget konstigt med det. Och det är ett karaktärsdrag för personer med högfungerande autism, inklusive aspergers syndrom.

Menar du något annat (och oavsett vad du menar) är det bättre om du skriver vad du invänder emot än hänvisar till siffror i tidigare inlägg.

Christian Gergils sa...

#MS,

Tack för ditt stöd. Det är fantastiskt roligt att du hittat hit från tidigare sammanträffanden i mitt förra liv. Eller hur det nu skall uttryckas.

Jag har inte heller någon formell utbildning, vare sig i tänkande, politik eller psykiatri. Men om åsikter och tankar tas för vad de är värda, rent som tankar och tänkande betraktade (och inte efter hur många högskolepoäng de vilar på) får vi nog en klokare och mer intellektuell debatt.

Det hör liksom universitet och högskolor till, att de utbildar i föråldrat tänkande, medan nytänkande och ny förståelse uppkommer i utanförskap och i intellektuella kretsar, där man vågar pröva och testa helt nya resonemang. Om sedan de formellt skolade kan bidra med invändningar och kompletteringar, fine, men än så länge har ingen här kunnat invända med annat än snarstuckenhet och miss- eller oförstånd.

Samtidigt känns det roligt och upplyftande att kunna ha helt fria kommentarer även på en blogg som väcker så starka känslor.

Jag hoppas och tror att min ärliga önskan att hitta och släppa fram alternativ för sanningen - utan att censurera eller hindra åsiktsmotståndare att yttra sig fritt - accepteras och respekteras även av dem som tycker att jag har genuint fel, så att tonen på inläggen ändå hålls på en bra och rimlig nivå.

/Christian

Anonym sa...

Jeg merker meg at det hevdes at Aspies er sånn og sånn og ikke sånn og ikke sånn.

Slik jeg ser det er det en rekke personlighetstrekk som regnes som Aspie-trekk, men alle har ikke alle disse Aspie-trekkene, og noen har mye av et Aspie-trekk og mindre av et annet Aspie-trekk.

For eksempel kan jeg nevne at et Aspie-trekk er dårlig fysisk motorikk. Men slett ikke alle Aspies har dårlig fysisk motorikk, og mange Aspies har helt normal fysisk motorikk.

Et annet eksempel er taleevnene. Noen Aspies har dårlige taleevner, mens andre Aspies har helt normale taleevner.

Det overrasker meg at noen kan hevde at det ikke er noe kluss med empati hos Aspies. Gjennom mine erfaringer med en bror som er Aspie er sviktende empati et fremtredende trekk som jeg tillegner dette syndromet. Og når jeg bruker ordet "sviktende" så er det fordi det virker som det er ett eller annet som ikke fungerer som det skal når det gjelder empati, men jeg vil ikke bastant hevde at empatien er helt borte.

En annen ting når det gjelder tvangstanker og tvangshandlinger så skrives det ofte i litteratur om Asperger at det enten er korttidshandlinger på linje med tics eller tourettes (som mange Aspies riktignok har) eller tvangstanker og tvangshandlinger av kort varighet slik som å alltid tenke at hendene er skitne og må tvettes. Min egne erfaringer med bror til en Aspie så har jeg bevitnet at tvangstankene og tvangshandlingene kan ta form av et lengre prosjekt som må kompletteres, og at man ikke finner ro innen det er komplett.

Som tidligere nevnt har jeg en hypotese om at de plastiske kirurgiinngrep Breivik fikk gjort i USA for flere år siden har store likhetstrekk med terror-dåden. Det finnes et feilaktig virkelighetsbilde om at han ikke ser bra nok ut utseendemessig. Han identifiserer en uorden og får tvangstanker om det å rette opp i uordenen. Han setter i gang et prosjekt som har kompletterer gjennom kirurgiske inngrep i USA.

Marie sa...

Hej!
Vill bara tacka dig för en helt fantastisk analys och på ditt förklarande sätt. Nu menar jag helt generellt. Jag fängslades så av din text och beskrivning.
Jag jobbar själv inom LSS och har jobbat med missbrukare och ibland är det svårt att hålla begreppen isär men du tydliggjorde det så bra.
Tack!
/Marie

Krigarn sa...

Gergils,

När man talar om empati brukar men beskriva två sorters empati, kognitiv och affektiv empati. Kognitiv empati i aspergersammanhang handlar om svårigheter att läsa av det sociala samspelet, ansiktsuttryck, blickar, underliggande budskap etc.

Affektiv empati är att bry sig, känna med. Psykopaten saknar affektiv empati.

Dessvärre är det den affektiva empatin människor associerar till och det är därför inte till gagn för aspergare att använda ordet empati. Man borde säga just svårigheter att läsa av, tolka och sända ut sociala signaler via kroppsspråk, mimik, tonläge etc.

Att folk uppfattar aspergare som känslokalla beror på ren och skär okunskap; man ser en stelare ansiktsmimik och tolkar det som ett tecken på känslokyla.

Så alla teser om att aspergare skulle vara mer onda och mer våldsbenägna än andra är, för att tala ren svenska, tjurskit.

Det finns gott om krafter som vill demonisera oss, förminska oss och stoppa oss i fack vi inte hör hemma i. Gör det om ni känner för det, men var beredda på mothugg.

Krigarn sa...

Marie,

Om du tycker det är svårt att hålla begreppen isär kanske du jobbar på fel ställe?

Borde inte en som jobbar på LSS välja bättre källor än såhär för vidare förkovran?

Det här är ett bättre ställe för den som vill veta mer om AS:
http://www.aspergare.org/

Christian Gergils sa...

Krigarn,

Jag menar inte att aspergare saknar empati. Men att det är ett problemområde hos många med aspergers syndrom är okontroversiellt. Att inte tala om empati över huvud taget, som du föreslår, när man diskuterar människor med aspergers syndrom, blir ju väldigt märkligt eftersom det är en central och avgörande mänsklig egenskap.

Du misstar dig när du beskriver affektiv och kognitiv empati som olika former av empati. Det är inte olika former utan olika delar av empatin. Brister en del så brister det i empatin totalt sett.

Wikipedia har en bra artikel i ämnet. En avgörande sentens lyder:

"Empati är en komplex psykologisk process som innebär (1) att känna vad den andre känner (affektiv empati) (2) att förstå vad den andre känner (kognitiv empati) och (3) en mekanism som kan avgöra från vem (själv/annan) känslan härrör (empatisk precision). De här tre mekanismerna anses vara tätt sammanflätade och beroende av varandra för att empati ska ske. Ibland inkluderas även en fjärde aspekt av empati - att besvara den andre med en medkännande och vänlig intention (empatisk omtanke)."

Alltså: "De här tre mekanismerna anses vara tätt sammanflätade och beroende av varandra för att empati ska ske.".

Jag kan inte nog upprepa att några av mina bästa och käraste vänner har aspergers syndrom.

Mitt syfte är inte att döma eller anklaga, utan att visa på orsakssamband och erbjuda förklaringar för ökad förståelse. Om man förstår att människor med aspergers syndrom ofta har svårt att visa empati, och även förstår varför, kan man också förstå att det inte handlar om att dessa människor är elaka eller onda. Bara att de har svårare för den där spontana avläsningen och speglingen av andras känslor.

Christian Gergils sa...

Maire,

Tack för dina vänliga ord. Det är ju inte bara adhd och missbruk som hänger ihop, utan sannolikt är många typer av extrema personligheter, som jag tycker man kan beskriva högfungerande neuropsykiatriska funktionshinder, mer riskbenägna för missbruk. Detta eftersom effekten av drogerna i vart fall initialt är så positiv, att det fungerar som medicinering och lindrar svårigheterna.

Det blir lättare att erbjuda adekvat hjälp och verklig förståelse om man ser de här sambanden.

Roligt att du tycker om artikeln.

/Christian

Anonym sa...

I bloggen har du skrivit följande stycke:
"Många tycker sig veta vad autism är och anser därför att de enkelt kan fastställa att en smart, välartad och verbal person inte lider av någon störning inom det sk autismspektrat. Men aspergers syndrom är mycket mer finstämt och ibland extremt svårt att urskilja, inte minst därför att dessa personer ofta är så extremt intelligenta att de lära sig att kompensera och dölja sitt funktionshinder. De lär sig vad som förväntas och lär sig till exempel att spela medmänsklighet och empati, trots att detta saknas eller är väldig eftersatt i personligheten."

Det där sista (fetmarkerade) vänder jag mig som har diagnos Asperger väldigt mycket emot, de som saknar empati brukar diagnostiseras som schizofrena, det vi med Asperger däremot saknar är den naturliga förmågan att sätta sig in i hur andra människor upplever en situation, vilket definitivt inte är samma sak som att sakna empati.

Anonym sa...

Det kommer nå frem i avisa at han har tics i form av blinking med øynene. Han er visst også snakkesalig, intenst opptatt av saken, og det han har uttalt i retten reageres det på med karakteristikker som 'sterkt upassende'.

Dette begynner å bli en parodi.

Krigarn sa...

Enligt utredningen är det paranoid schizofreni. Ingen trovärdig människa har uttalat sig om Aspergers i det här sammanhanget.

Sug på den, Gergils.

Christian Gergils sa...

Jodå, Sten Levander i DN:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/serieskytten-liknar-breivik

Framför allt ger den rättspsykiatriska utredningen flera möjliga hållpunkter för autismspektrumstörning: "Ett kontaktavvisande, lite ängsligt, passivt barn, med en manisk försvarsmekanism av rastlöshet och tillägnat, avvärjande leende.", skriver de till exempel.

Men de sakkunniga kan inte fastställa någon sådan diagnos. Den blir i sammanhanget oviktig eftersom paranoid schizofreni -- det som var huvudpoängen i min slutsats vad avser allvarlig psykisk störning -- är det avgörande nu. Dessutom övertrumfar den sjukdomen eventuella neuropsykiatriska funktionshinder, liksom personlighetsstörningar, varför det inte går att fastställa och utreda detta så länge han lider av akut schizofreni.

/Christian

Krigarn sa...

Levander är för det första pensionerad, för det andra känd för sina fnoskiga uttalanden och för det tredje har han inte undersökt Breivik.

Anonym sa...

Du har mycket förvriden och dålig koll på hur en Aspergare fungerar.

Det är djupt tragiskt att din okunskap föder andras okunskap vilket kommer resultera i att många fina och snälla människor med asperger kommer att diskrimineras och behandlas mer illa än de redan gör.

Jag hoppas att du någon gång förstår hur illa du har betett dig och att du gottgör det på något sätt.

Christian Gergils sa...

Anonym 18:35

Jag ber dig läsa vad jag skrivit tidigare här i kommentarerna. Det är alltså så att många av mina närmaste vänner har aspergers syndrom eller annan form av högfungerande autism.

Om det är gottgöra du är ute efter, har jag nog redan gjort det på förhand genom att hjälpa flera personer med neuropsykiatrisk problematik, särskilt just olika former av högfungerande autism, att få diagnos och att få bättre vård.

Ofta är det ju så att missbruk, depression, ångestsyndrom eller psykossjukdom övertrumfar den underliggande problematiken. Och i de fallen har den traditionella specialistpsykiatrin dåliga verktyg för korrekt förståelse och utredning. Vilket i sin tur lätt leder till felaktig vård och behandling.

Jag tror inte på att diskutera mindre, utan mer. Och jag utgår från självupplevd verklighet. Svårt att avfärda.

/Christian

Adrian sa...

Man borde väl vara lite nyanserad när man pratar om en hel grupp funktionshinder. Aspergers är inte lika med massmord. Att Breivik skulle ha Asperger må va hänt, jag har ingen övertgelse om någon sådan diagnos, men det är i så fall inte avgörande för hans handlingar.
Lika relevant som om han haft influensa och därför varit tvungen att käka ipren när han mördade.

Krigarn sa...

Framför allt måste man som debattör i offentligheten eller journalist tänka på det här med pressetik.

Att hänga ut en befolkningsgrupp som potentiella mördare bara för att de råkar avvika från det normativa gagnar inte någon.

Och på vilket sätt är aspergare betjänta av att sammankoplas med terrorister och massmördare?
Det är det som blir problemet med Gergils ansträngningar i ämnet.

Ska jag som aspergare känna mig tacksam över att det spekuleras om aspergerdrag hos Breivik?

Då kan vi lika gärna börja spekulera i neurotypers brottslighet och sätta samband mellan psykiatrisk normalitet och mördarbenägenhet för sådana begår som bekant också grova brott.

Scrooge sa...

Till skillnad från många andra så anser jag att du i princip är korrekt i din beskrivning av åtminstonde vissa människor med asperger, och då endast bland dom som har mildare asperger. Personligen så kan jag bete mig parasitiskt och har svårt med ge-och-ta, jag fejkar känslor och manipulerar andra intellektuellt - men bara eftersom jag inte kan göra annat, jag har inte dom naturliga reaktionerna. Däremot så ska det inte förväxlas med att jag inte bryr mig om andra eller tycker att det är hemskt att inte kunna ha en genuin och öppen inställning till omvärlden. Men återigen, det här gäller bara för de mildare fallen därför att de svårare fallen inte kan hålla masken tillräckligt bra.En annan sak du måste skilja på är psykos och det faktum att människor med asperger kanske "dagdrömmer" på ett annat sätt än andra - jag vet inte hur normala människor har det, men uppenbarligen så försvinner jag in i mina egna tankar mer intensivt och oftare.

Scrooge sa...

För ett bra, praktiskt exempel på vad för sorts personlighet jag menar: http://www.wired.com/threatlevel/2010/05/lamo/

Anonym sa...

Det er vel liten tvil blant oss som kjenner Aspergers Syndrom at Breivik har Aspergers nå som rettsaken utvikler seg.

Breivik er sterkt drevet av å få orden på uorden, noe mange Aspergere er. De forferdelige handlingene er et utslag av at han ser på det vestlige samfunnet som i uorden med immigrasjonen, og den eneste utvei ble å gå til disse aksjonene. Et annet godt eksempel for dette var den unge mannen han sparte som 'ikke så ut som en AUFer'. Da Breivik så denne mannen ble det et brudd på hans logikk på at han har igangsatt en opprydning, og han visste ikke hvordan håndtere dette, og det endte med at livet hans ble spart. Videre var hans motivasjon 'å drepe alle', med andre ord 'rydde helt opp'.

Han har vitterlig medfølelse og skjønner at gjerningene er skrekkelige. Men han viser ingen empatiske trekk, og legger ut om nedslaktingen med pårørende til stede, uten en mine.

Språket han bruker er veldig faktaorientert, der han redegjør med mest mulig transparens for å oppklare. Han går inn i abstrakte forklaringsmodeller i tillegg til å utdype konkrete detaljer, og gir et så innstendig bilde som mulig. Dette er 'liten professor'-språk som mange Aspergere har.

Han mener det virkelig når han sier at han ofrer seg selv for oss andre. Han ser på seg selv som en helt, som har igangsatt en kamp for å få 'vesten i orden igjen'.

Breivik er ingen saddist. Handlingene han har utført kommer som funksjon av de handicap han har. To feil blir sjelden en rett. Jeg håper at man til slutt konkludere riktig, og behandle Breivik deretter. Han har nok neppe noen plass i det frie samfunnet etter disse handlingene, men det river meg i hjertet om man velger å putte ham i et simpelt fangehull. Han vet ganske enkelt ikke bedre.

Anonym sa...

Breivik was in the end diagnosed with asperger syndrome and narcissistic personality disorder. Also he was considered to not be psychotic during the event. So he was not a paranoid schizophrenic at all.

Mrs. Patricia sa...

Min son var offer för en mental spännande sjukdom som kallas schizofreni inte kan skilja mellan fantasi och reality.And Jag har sökt lösning, gav honom Seroquel, Zyprexa och många mediciner, men de var alla förvärrat situationen, var allt hopp förlorat innan jag träffade en man som regisserade mig där jag fick min medication.It är en växtbaserade läkemedel, är det en riktigt bra för schizofreni behandling, är det bättre än de jag har använt genom åren, om du har schizofreni för råd och nödvändig lösning, kontakta (rodwenhill080@gmail.com)

Anonym sa...

https://www.flashback.org/t2637166

Anonym sa...

Oj, ovanstående länk skulle kunna visa på att Gergil projicerar sina tillkortakommanden på de med Asperger. Dessa ska alltså bära hundhuvud för hans ondska.

Senkommen sa...

Hej alla!

Jag är lite senkommen till debatten, och till skillnad från många andra anser jag mig inte vara särskilt insatt i ABBs problematik, rättegång eller symtombild. Jag tänker således inte kommentera på det verkliga förloppet, utan enbart på de spekulationer och åsikter som framförts i duskussionen här ovan.
Till att börja med tänker jag att debatten verkar ha flyttat sig i en riktning som visserligen är viktig - missförstånd vad gäller neuropsykiatriska diagnoser är vidspridda, och kan absolut vara till skada för personer med dessa diagnoser. Men Christians inlägg verkar, för mig, inte ha som avsikt att likställa alla personer med Aspergers syndrom med en kallblodig mördare, eller ens antyda att alla med en Aspberger diagnos har en förhöjd potential för att begå våldsbrott - vilket alltså inte är fallet.
Avsikten verkar istället vara att argumentera för en dom till rättspsykiatrisk vård, och utläggen om diagnoser, liksom resten av artikeln, är argument för detta utfall.
Med det är dock inte sagt att jag inte själv har kommentarer till hur dessa diagnoser framställs, både i det ursprungliga inlägget och i kommentarer. Ett exempel är de många inläggen om empati eller brist på denna när det gäller personer med Aspbergers syndrom. Att personer med Aspbergers (som mycket riktigt inte längre finns som diagnos) har en oförmåga att känna empati är en oriktig, men fortfarande ganska så allmän uppfattning. Det många med Apbergers/autism har svårt för är det som kallas mentalisering, eller "Theory of Mind". Alltså, som flera utav er har sagt, att förstå hur andra människor tänker och känner i en given situation, att reagera på ett sätt som omgivningen uppfattar som adekvat på andra människors känsloyttringar och/eller beteende.
Till exempel: Om du frågar mig varför en annan person reagerar på ett visst sätt i en given situation kan jag troligtvis komma med ett antal förklaringar jag anser vara trovärdiga, baserat på en förståelse för sociala normer och ledtrådar jag kan utläsa ur den andra personens beteende. DET kan vara svårt för en person med Aspbergers. Detta har dock ingenting att göra med förmågan att känna med en annan människa, när den personens känslor väl är förstådda. Vilket alltså är vad empati innebär, om jag får vara lite överdrivet uppenbar.
Och vad gäller sambandet mellan schizofreni och autism så är det ju nu så att autism är ett utav de möjliga symtom som en person med schizofreni kan uppvisa. Att ABB som barn uppvisade ett beteende som kan uppfattas som autistiskt skulle i så fall inte vara helt ovanligt om han senare utvecklade schizofreni.
Och Christian, psykopatologi har ingenting med psykopater att göra, utan handlar om att utforska och beskriva sjukdomar. Vilket du väl ändå får erkänna att du sysslat med, och inte på så sunda vetenskapliga grunder, även om du, som du beskriver, har beprövad erfarenhet.
Jag håller dock helt med dig vad gäller vikten av att diskutera, vare sig det gäller feldiagnosticering, fanatiska ideologier eller vadsomhelst annars. I tysthet växer okunskap, och om du har sagt en del saker som inte är helt korrekta så har jag ingenting emot dig för det. Du har sagt dem, andra har kommenterat och om du vill kan du lära dig av det du har sagt som är fel. På det sättet valideras den viktigaste delen av ditt argument.


Mvh/

Kim