torsdag 15 mars 2012

Djävulen i detaljerna (eller hur Hin håle har stöd av en centerpartist)

Den briljante veterinären och sanningssägaren Anders Darenius skriver bloggen Hästpolitik, med sylvassa nålstick mot det korrupta och maktfullkomliga etablissemanget inom svensk hästavel.

De maffialiknande förgreningarna till Jordbruksverket, som i sin tur upprätthåller det svenska avelsmonopolet – olagligt hinder mot etableringsfriheten enligt svensk rätt, i strid med EU:s förordningar, och trots stenhård kritik från JO – är en sådan politisk verklighet som de flesta inte tror kan finnas. Men Anders Darenius vet och han förmår också att blottlägga dessa avarter.

I en liten text om djävulen i detaljerna, visar han i en debattartikel i senaste Land Lantbruk, som också ligger ute på bloggen, hur Jordbruksverket nu försöker upprätthålla ett helt oacceptabelt, fördyrande och konkurrenshämmande regelverk på området hästsemin.

Bakgrunden är följande: Med modern teknik kan sk husdjurstekniker och även djurägare själva, som utbildat sig i insemination, enkelt och smidigt inseminera sina ston med svensk eller importerad sperma. Men Jordbruksverket har gjort vad de kunnat för att upprätthålla det veterinära monopolet på inseminering av hondjur av häst. Medan hondjur av ko får insemineras fritt.

Det finns inga veterinära skäl, inga djurskyddskäl, bara påhittade argument som i själva verket syftar till att upprätthålla vissa stora hästuppfödares enorma fördelar gentemot de mindre. Och förstås att ge veterinärutbildade uppfödare orimliga ekonomiska fördelar jämfört med andra.

I och med att husdjurstekniker åker runt och inseminerar kor, och lika gärna kunde börja inseminera hästar, har man börjat titta på den här möjligheten. Som Anders Darenius lyfter fram på Hästpolitik och i artikeln i Land Lantbruk, döljer sig djävulen ibland i detaljerna. Detta med anledning av att Jordbruksverket nu, genom en liten ändring i förslaget till nya föreskrifter om hästsemin, försöker att ytterligare säkra det veterinära skråväsendet på seminområdet för häst. Man vill skriva till det lilla ordet "varje" i den nya föreskriften. "Före varje seminering skall sto genomgå en gynekologisk hälsokontroll, vilken skall utföras av den ansvarige veterinären.".


Gällande lydelse: Före seminering skall sto genomgå en gynekologisk hälsokontroll, vilken skall utföras av den ansvarige veterinären.

Föreslagen lydelse:  Före varje seminering skall sto genomgå en gynekologisk hälsokontroll, vilken skall utföras av den ansvarige veterinären.


Det finns verkligen inga argument, mer än nonsensargument till skydd för ett otidsenligt och destruktivt yrkesmonopol. 

Nu är Anders Darenius inte vem som helst, utan en av våra absolut främsta auktoriteter på just insemination och dräktighet på häst. Så hans synpunkter är inte bara något löst tyckande. När han skriver att detta inte behöver vara en veterinär uppgift, kan ingen säga emot. Han är auktoriteten på området. 


Vad säger Jordbruksverket till sitt försvar? Och framför allt, vad säger Landsbygdsminister Eskil Erlandsson? Enligt Darenius har Erlandsson förklarat att han tycker förslaget är i sin ordning. Hur kan det vara möjligt?

Jag vet inte. Jag gillar Eskil Erlandsson. Men jag ogillar hans politik när han motverkar svensk hästavel och upprätthåller olagliga monopol och otidsenliga skråväsenden. Och djävulen döljer sig verkligen i detaljerna i Jordbruksverkets föreskrifter. Tills vidare med aktivt stöd av Eskil Erlandsson.

1 kommentar:

Anonym sa...

Tränar och/eller tävlar du hoppning fortfarande?